Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izgradnja obaloutvrde (osiguranje kosine obale sa desne strane rijeke Bosne) kod pješačkog mosta Luke

Datum objave: 10.08.2018. 11:39 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.08.2018.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

870-1-3-23-5-74/18


Broj obavještenja o nabavci 870-1-3-23-3-20/18

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA VISOKO
IDB/JIB 4218275170003
Kontakt osoba Aida Memišević-Ihtijarević
Adresa Alije Izetbegovića 12A
Poštanski broj 71300 Visoko (bhp sa)
Općina/Grad Visoko
Telefon (032) 732-500
Faks (032) 738-330
Elektronska pošta nacelnica@visoko.gov.ba
Internet adresa www.visoko.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Visoko

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Jedan lot

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 – Hortikulturno uređenje zelene površine kod pješačkog mosta; LOT 2 – Izgradnja obaloutvrde (osiguranje kosine
obale sa desne strane rijeke Bosne) kod pješačkog mosta Luke; LOT 3 – Vanjsko uređenje Kulturnog centra „Altindag“ Visoko

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je:
LOT 1 – Hortikulturno uređenje zelene površine kod pješačkog mosta
LOT 2 – Izgradnja obaloutvrde (osiguranje kosine obale sa desne strane rijeke Bosne) kod pješačkog mosta Luke
LOT 3 – Vanjsko uređenje Kulturnog centra „Altindag“ Visoko

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja obaloutvrde (osiguranje kosine obale sa desne strane rijeke Bosne) kod pješačkog mosta Luke

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Detaljno prema tenderskoj dokumentaciji

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno prema predmjeru radova

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

59829,06

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana od dana uvođenja u posao

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Visoko

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

2

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 d.o.o. GEO-PUT 4218460740002 Maglaj Bosna i Hercegovina
2 ADO-TRANS DOO 4218192980003 Visoko Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

49791,20

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

49791,20

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

20.7.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

49791,20

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

65600,75

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

-

 

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: