Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za projekat proizvodnje čeličnih odlivaka za dijelove mašina na električni pogon i mašinska obrada odlivaka u proizvodno-poslovnoj zoni Aleksandrovac 2, u Laktašima

Datum objave: 05.05.2023. 09:22 / Izvor: Nezavisne novine, 05.05.2023.

REPUBLIKA SRPSKA VLADA

Ministarstvo za prostorno uređenje,

građevinarstvo i ekologiju Banjaluka,

Trg Republike Srpske 1

 

Na osnovu čl. 39. i 88. Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 71/12, 79/15 i 70/20) i člana 2. Pravilnika o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu ("Služ-beni glasnik Republike Srpske", broj 124/12) Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinaravo i ekologiju Republike Srpske obavještava zainteresovanujavnost

 

O PODNOŠENjU ZAHTJEVA ZA IZDAVANjE EKOLOŠKE DOZVOLE

 

Za projekat proizvodnje čeličnih odlivaka za dijelove mašina na elektrnčni pogon i mašinska obrada odlivaka

Podnosilac zahtjeva: "PMP DRIVE SYSTEMS" a.d. Laktaši Karađorđeva 46, 78 250 Laktaši

 

Dana 24.04.2023. godine na protokolu Ministarstva za prostorno uređenje, građevinaravo i ekologiju zaprimljen je zahtjev, podnosioca "PMP DRIVE SYSTEMS" a.d. Laktaši za izdavanje ekološke dozvole za projekat proizvodnje čeličnih odlivaka za dijelove mašina na električni pogon i mašinska obrada odlivaka u proizvodno-poslovnoj zoni Aleksandrovac 2, u Laktašima, na lokaciji označenoj kao k.č. br. 54/22 i 54/23 K.O. Krnete. na teritoriji opštine Laktaši, kapaciteta postrojenja 20 000 tona odlivaka /godini.

Zainteresovana javnost može izvršiti besplatan uvid u zahtjev i priloženu dokumentaciju, koja se cijeni kod izdavanja ekološke dozvole, u prostorijama grada Laktaši u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u navedeni zahtjev i priloženu dokumentaciju i na internet stranicama Ministarstva za prostorno uređenje, građevinaravo i ekologiju Republike Srpske i grada Laktaši, u navedenom roku.

U navedenom roku zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu i priloženoj dokumentaciji u pisanoj formi.

 

MINISTAR Bojan Vipotnik

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: