Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja poslovnih prostora, kancelarija i starog hotela u Olovu

Izvor: Oslobođenje, 10.09.2013.

„PROMET" d.d. u stečaju OLOVO

Broj: 43-0-St-049078-St

 

Na osnovu člana 102. Zakona o stečajnom postupku ("SI. novine FBiH", broj 20/03 i 32/04), te odredaba 67-113 Zakona o izvršnom postupku i odluke povjerilaca putem zapisnika od 10. 12. 2010. godine, stečajni upravnik objavljuje

 

OGLAS

o prodaji nekretnina stečajnog dužnika putem javnog nadmetanja

 

a) Predmet prodaje su nekretnine koje su upisane u zemljišnoknjižnom ulošku Općinskog suda Visoko:

1. Poslovni prostori, kancelarije, zgrada starog hotela u Olovu, k.č. 498/2 ZK izvod 289, KO Olovo, a sastoji se od prostora slijedećih unutrašnjih dimenzija: 4,30x7,15 m, 1,35x7,15 m, 3,00x6,65 m, 3,95x2,95 m, 3,95x3,85 m, 3,70x3,10 m i 3,00x4,15 m (ukupno 77,55 m2 neto prostora), te pomoćne prostorije (hodnik i sanitarni čvor) površine 35,45 m2. Uz ovaj prostor prodaje se i pripadajući dio ljetne bašte-parkinga koji se nalazi uz predmetnu zgradu, k.č. 498/2E3, ZK izvod 1399. Teret identifikacija ovog prostora u smislu pripadajuće površine pada na budućeg kupca.

 

Ove navedene nekretnine prodavat će se kao jedinstven predmet prodaje, čija je ukupna početna cijena prodaje 101.700,00 KM, oglašavanje prvi put.

 

2. Poslovni prostor u nedovršenom stanju u stambeno-poslovnoj zgradi tzv. "kariktonka" u Olovu, površine 80 m2, početna cijena 56.455,00 KM, oglašavanje drugi put.

 

b) Uslovi, termin i način prodaje

1. Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna i fizička lica. Depozit, kao garancija ozbiljnosti ponude, iznosi 1 % od oglašene cijene. Uplatu depozita izvršiti na transakcijski račun prodavca kod UniCredit Bank d.d. Sarajevo, broj 338 430 2222 555 716. Uz prijavu, između ostalog, priložiti i jedan primjerak uplatnice. Stečajni upravnik, po sopstvenom izbora, zadržava pravo korištenja jedne kancelarije do okončanja stečajnog postupka.

2. Prijave na oglas smatrat će se blagovremenim ako na gornju adresu stignu do srijede, 24. 9. 2013. godine, do 11 sati u prostorije društva ili do 14 sati u spis Suda, što podrazumijeva i primanje ponuda na licu mjesta neposredno prije otvaranja istih. Otvaranje ponuda obavit će se isti dan u prostorijama Općinskog suda Zenica u 14 sati, o čemu će biti sačinjen zapisnik. Dostavljene ponude, sa naznakom "Ne otvaraj, prijava na oglas o prodaji nekretnina", moraju biti propisno zatvorene.

 

Zatvorene koverte na omotu ne smiju sadržavati podatke o potencijalnom kupcu.

 

3. Prodaja će se vršiti po sistemu "viđeno-kupljeno". Učesnici u postupku prodaje koji ne budu odabrni za kupca stiču pravo povrata uplaćenog depozita.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: