Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem Systicion BH Društvo za proizvodnju i razvoj softwarea d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 74, 25.09.2013

Općinski sud Sarajevo objavljuje slijedeći

 

ZAKLJUČAK

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "Systicion BH" Društvo za proizvodnju i razvoj softwarea d.o.o. Sarajevo, TC ROBOT, ul. Zmaja od Bosne bb, Sarajevo.
2. Razrješava se dužnosti likvidatora Sanel Deljkić iz Sarajeva.
3. Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz Registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta broj 65-01-0504-10, a po Rješenju broj 065-0-Reg-12-003642 od 19.11.2012. godine.
4. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".
5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.

Broj 65 0 L 338102 13 L

17. septembra 2013. godine
Sarajevo
(O-830/13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: