Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja poljoprivredne mašine: TRAKTOR, MAHINDRA 595 DI sa kabinom

Datum objave: 25.10.2019. 09:22 / Izvor: Glas Srpske, 25.10.2019.

Banka Srpske AD Banja Luka u stečaju

Aleja Svetog Save 61

 

Datum: 23.10.2019. godine

 

OGLAS O PRODAJI

 

Stečajni dužnik objavljuje prodaju poljoprivredne mašine: TRAKTOR, MAHINDRA 595 Dl, sa kabinom, godina proizvodnje 2011.

Broj šasije 11TRC029, broj motora:CNPX246, u ispravnom stanju.

Procijenjena vrijednost 8.400,00 KM, a na ovoj licitaciji se ne može prodati ispod 7.560,00 KM.

Kupci imovine su dužni do početka licitacije na račun Banke Srpske a.d. u stečaju broj 551 790 22211968 63 otvoren kod UniCredit bank a.d. Banja Luka položiti kauciju u iznosu od 10% od procijenjene vrijednosti traktora.

Zainteresovani kupci mogu pogledati traktor dana 28.10.2019. godine na lokaciji Jošavka Čelinac u periodu od 12 do 14 časova u radne dane uz prethodan dogovor za odgovornim licima na kontakt telefon 051/245-041, 065/522-156.

 

Licitacija će se održati dana 28.10.2019. godine u 13 časova u u prostorijama Okružnog privrednog suda Banjaluka, Gundulićeva 128, velika sala prizemlje.

Imovina će biti prodavana u skladu sa odredbama Pravilnikom o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom. Kupac je dužan uplatiti izlicitiranu vrijednost u roku od 8 dana od dana prodaje. Ukoliko kupac sa najpovoljnijom ponudom ne uplati kupoprodajnu cijenu u ostavljenom roku, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspješnom i zaključkom odrediti da je predmetna imovina prodata drugom po redu ponuđaču, koji treba u roku od 8 dana od dana uručenja tog zaključka da uplati kupoprodajnu cijenu. Ukoliko ni drugi ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača. Ukoliko kupac, u ostavljenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača kupca, smatra se dijelom avansne uplate.

 

Stečajni upravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: