Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja računara, monitora, brojačica novca, UPS-a, video nadzora, kancelarijskog namještaja, kancelarijske opreme, veš mašine, televizora, telefona...

Datum objave: 25.10.2019. 09:30 / Izvor: Glas Srpske, 25.10.2019.

Banka Srpske A.D. Banja Luka - u stečaju-

Aleja Svetog Save 61

Datum: 23.10.2019. godine

 

U skladu sa Zakonom o stečaju (SI. Gl. RS br. 16/16 ) i Odlukom Odbora povjerilaca Banke Srpske a.d. u stečaju od 07.10.2019. godine stečajni upravnik Banke Srpske a.d. u stečaju dana 23.10.2019. godine objavljuje:

 

OGLAS O PRODAJI POKRETNIH STVARI

 

Na prodaju imovina stečajnog dužnika, Banka Srpske AD Banja Luka u stečaju, pokretna imovina prema tabelama kako slijedi:

 

A)Prodaja ponudom u zatvorenim kovertama:

 

• Imovina na lokaciji Central, Banja Luka, ulica Aleja Svetog Save 61, ponuda u zatvorenim kovertama sa najnižom ponudom od 2.000.00 KM,(predmet prodaje su: računari, monitori, brojaćice novca, UPS, video nadzor,....).

• Imovina na lokaciji Jošavka-Čelinac, ponuda u zatvorenim kovertama sa najnižom ponudom od 1.000.00KM (predmeti prodaje: motora pila, kancelarijski namještaj, kancelarijska oprema....).

 

B)Prodaja pojedinačnom prodajom

 

Red. br.

Naziv

Jed. mjere

Kol.

Procijenjena vrijednost

Napomena

1

TV„LCD„

kom

1

50,00

 

2

Veš mašina

kom

1

10,00

neispravno

3

Mikrotalasna

kom

1

25,00

 

4

TV color „FINLUKS,, sa daljinskim

kom

1

60,00

 

5

Pržionica kafe ,,ČARLl„kapaciteta 30 kg/h

kom

1

900,00

 

6

mašina za proizvodnju tjestanine La Parmigiona mod. D80 SD CE

kom

1

1.200,00

 

7

Sušara za tjestaninu

kom

5

1.000,00

 

8

TV ELIT crno sivi

kom

1

25,00

 

9

TVBLAUPUNKT

kom

1

25,00

 

10

TV LG

kom

1

25,00

 

11

TV SILVA

kom

1

25.00

 

12

DVD ELIT SIVI

kom

1

15,00

 

13

DVD NEO SIVI

kom

1

15.00

 

14

RESIVER ELIT SIVI

kom

1

5,00

 

15

RADIO NENNER

kom

1

10,00

 

16

TELEFON PANASONIC

kom

1

5,00

 

17

TELEFON PANASONIC TX

kom

1

5,00

 

18

ŠPORET APOLA PEA

kom

1

30,00

 

19

TV ELLIT

kom

1

25,00

 

20

TV FILIPS

kom

1

25,00

 

21

MUZIČKA LINIJA IVC

kom

1

20,00

 

22

ELIT TV

kom

1

75,00

 

23

KLAVIJATURA SA POSTOLJEM

kom

1

50,00

 

24

POJAČALO PROFESIONAL

kom

1

80,00

 

25

MIKROVALNA NIKKO BIJELA

kom

1

10,00

 

26

DVD PLEJER SHARP

knm

1

10,00

 

27

DVD SONY

kom

1

10.00

 

28

DVD SONY SIVI

kom

1

10,00

 

29

TV FILIPS SIVI

kom

1

25.00

 

30

TV SAMSUNG

kom

1

25,00

 

31

ELEKTRIČNI ŠPORET MINI

kom

1

28,00

 

 

UKUPNO:

 

 

3.773,00

 

 

Imovina pod A) se prodaje ponudom u zatvorenim kovertama sa ponuđenom cijenom koja nije manja od najniže .Ponuđači su dužni uplatiri avans od 10% od najniže cijene i dokaz o uplati sa ponudom donijeti na licitaciju.Nakon otvaranja koverata i konstatovanja najbolje ponude pristupiće se licitiranju. Imovina pod B) se prodaje pojedinačno, svaka stavka. Kupci za stavku ili više stavki dužni su tražiti predračun i uplatiti vrijednost stavki na račun broj 551 790 22211968 63 otvoren kod Unicredit bank a.d. Banjaluka, do dana licitacije ili gubi pravo učešća na licitaciji.Kupci sa najboljom ponudom dužni su u roku od tri dana uplatiti razliku avansne uplate i izlicitirane vrijednosti i preuzeti istu.

 

Imovina se može razgledati:

• Na lokciji Centrala u vremenu od 09 do 12 časova u radne dane

• Na lokaciji jošavka, Čalinac u vremenu od 12 do 14 časova u redne dane

kontakt telefoni: 051/245-041,065 539 607

Prodaja će se održati dana , 28.10.2019. godine sa početkom u 13 časova.

Na ovoj licitaciji imovina pod B) se ne može prodati ispod 1/3 od procijenjene vrijednosti. Kupci mogu biti sva pravna i fizička lica, predstavljena preko zakonskog zastupnika ili preko punomoćnika, fizička lica lično ili preko punomoćnika. Fizička lica radi dokazivanja identiteta moraju predočiti ličnu kartu ili pasoš, a pravna lica Rješenje o registraciji i odgovorno lice ličnu kartu.

Obavještenje o nedostacima imovine: Prodavač ne odgovara za ispravnost predmeta kupnje.

 

STEČAJNI UPRAVNIK

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: