Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja poslovnog prostora (u Zgradi tržni centar Pasaž, lamela A) u Tuzli

Datum objave: 18.01.2020. 08:28 / Izvor: Dnevni Avaz, 18.01.2020.

„EUROHAUS" berzansko-posrednička kuća d.o.o.Sarajevo-u stečaju

Ul. Azize Šaćirbegoviea broj 16

Sarajevo

 

broj: 65 St S87823 16 St/1

Dana: 17.01.2020. godine

 

Na osnovu člana 101. i 102. Zakona o stečajnom postupku (Sl. Novine F BiH broj 29/03, 32/04 i 42/06), Odluke Skupštine povjerilaca, stečajni upravnik, raspisuje

 

OGLAS

O PRODAJI IMOVINE USMENIM JAVNIM NADMETANJEM

 

I. Predmet oglasa jeprodaja imovine stečajnog dutnika: „EUROHAUS" berzansko-posrednička kuća d.o.o.Sarajevo-u stečaju

1. Poslovni prostor ( u Zgradi tržni centar Pasaž, lamella A u TUZLI) na prvom spratu ukupnc površine 23,51 m2, od čega Poslovni prostor 21,17 m2 i WC 2,34 m2, Poslovni prostor br. 38, na parcei označenoj kao k.č. br. 9/87 K.O. Tuzla i k.č. br.365 k.o. Tuzla II, etažno vlasništvo „EUROHAUS" berzansko- posrednička kuća d.o.o.Sarajevo-u stečaju

UKUPNO POČETNA CIJENA         42.318,00KM

 

II. Cijena i način prodaje :

1. Cijena i uslovi prodaje su utvrdeni na osnovu Odluke skupštine.

2. Prodaja imovine izvršit če se usmenim javnim nadmetanjem.

III. Uslovi, termin i način prodaje

1. Pravo učešća na Og/asu o prodaji imovine, imaju sva pravna i fizička lica, koja neposredno prije održavanja javnog nadmetanja dostave dokaz o uplati sredstava na ime garancije (depozita). 10% od početne cijene definisane ovim oglasom odnosno najviše 10.000,00 K.M, na transakcijski račun „EUROHAUS" berzansko-posrednička kuća d o.o.Sarajevo- u stcčaju broj 134-630-1002-43H- 744 otvoren kod ASA Banka fil. Jelah.

Prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjm će se održati dana 30.01.2020. godine u 10 sati u poslovnom prostoru.

Uslovi prodaje su:

> kupac kupuje imovinu u postojećem stanju, «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, žalbi, vezano za predmet prodaje,

> početna prodajna cijena za usmeno javno nadmetanje ne može biti niža od cijena navedenih pod rednim brojem I oglasa odnosno ,

> javno nadmetanje će se održati ako na njemu učestvuje samo jedan ponudača koji ispunjav uslove Oglasa,

> ako najpovoljniji ponudač ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 15 dana od dana prodaje smatra se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat garaneije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponudača.

> Ukoliko se uplati depozit za učcšće na Usmenom javnom nadmetanju a ne učestvuje na istom gubi se pravo na povrat depozita.

> sve poreze i troškove oko prenosa vlasništva snosi kupac.

2. Rok za dostavljanje ponuda

Krajnji rok za uplatu depozita je 29.01.2020. godine, pečat banke ili pošte.

3. Imovina kojajepredmetprodaje, može se razgledati svakog radnog dana po dogovoru na telefon: 061 421 074,

 

Stečajni upravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: