Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja zemljišta uz privrednu zgradu, poslovne zgrade u privredi i njive u K.O. Zenica

Datum objave: 27.01.2020. 10:46 / Izvor: Oslobođenje, 26.01.2020.

"KIPERTRANS" d.d. ZENICA - U STEČAJU

ZAVNOBIH-a br.136,

72 000 Zenica

 

Na osnovu člana 101 ,102. i 103. Zakona o stečajnom postupku (Službene novine FBiH br.:29/03,32/04,42/06 i 4/17) i Odluke odbora povjerilaca od 20.01.2020. godine stečajni upravnik, objavljuje:

 

JAVNO NADMETANJE

za prodaju imovine (stečajne mase) u vlasništvu stečajnog dužnika "KIPERTRANS" d.d. Zenica u stečaju

 

I)    Nekretnine upisane u ZK uložak broj: 520, K.OZENICA I, vlasništvo stečajnog dužnika sa dijelom 1/1, i to:

- k.č. broj: 251/1,, BIJANE, Zemljište uz privrednu zgradu (površine 7253 m2) i Poslovna zgrada u privredi (površine 240 m2), ukupne površine 7493 m2;

- k.č. broj: 253, BIJANE, Livada 1. klase, ukupne površine 1669 m2;

- k.č. broj: 254, BUANE, Zemljište uz privrednu zgradu Opovršine 9477 m2) i Poslovna zgrada u privredi (površine 760 m2), ukupne površine 10237 m2;  

- k.č. broj: 255/1, BIJANE, Oranica/Njiva 1. klase, ukupne površine 997 m2;

- k.č. broj: 256/2, BUANE, Oranica/Njiva 2. klase, ukupne površine 1351 m2;

Ukupna procijenjena vrijednost naprijed navedenih nekretnina iznosi 642.000.00 KM fslovima: Semtotinačetrdesetdvijehiljade KM)

 

USLOVI PRODAJE:

 

1. Imovina se prodaje po načelu "viđeno - kupljeno" u zatečenom stanju, uz mogućnost kupovine jednog ili više pravnih i/ili fizičkih lica.

2. Javno nadmetanje za prodaju imovine održat će se u "KIPERTRANS" d.d. Zenica u stečaja, u sjedištu firme, na dan 24.02.2020. godine u 15:00 sati.

3. Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja, uz prethodnu pismenu prijavu, te će se gore navedene nekretnine moći kupiti za iznos od najmanje jedne trećine procijenjene vrijednosti.

4. U javnom nadmetanju kao kupci mogu učestvovati samo lica koja uplate depozit u iznosu od 10.000,00 KM na blagajni Društva, najkasnije 3 (tri) dana prije dana održavanja licitacije, odnosno na dan 21.02.2020. godine. Početna cijena ne može biti manja od navedene početne cijene u tačci 3. ovog Oglasa. (Prethodno kontaktirati stečainop upravnika radi uplate i pologa depozita).

5. Prijavu u zatvorenoj koverti sa ponudom o kupovini predmeta prodaje, dokazom o uplati depozita, naznačenom cijenom, punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave, sa naznakom: PRIJAVA ZA JAVNO NADMETANJE, dostaviti putem pošte na adresu, KIPERTRANS d.d. Zenica u stečaju ul.ZAVNOBiH-a broj 136, 72000 Zenica, do 21.02.2020. godine.

6. Imovinu, koja je predmet prodaje, potencijalni kupci mogu razgledati svakim radnim danom u vremenu od 09:00 do 11:00 sati, počev od dana objavljivanja ovog oglasa u sredstvima javnog informisanja zaključno sa 21.02.2020. godine, stoje stečajni dužnik dužan da trpi, uz prethodnu najavu na telefon broj 061/692 540.

7. O prodaji imovine najpovoljnijem ponuđaču, stečajni upravnik će donijeti pismeni zaključak. Ponuđač sa najvišom ponudom dužan je položiti kupoprodajnu cijenu umanjenu za položeni depozit u roku od 30 dana od dana objavljivanja "Zaključka o prodaji", ukoliko se drugačije ne postigne dogovor o načinu plaćanja.

8. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena vratit će se položeni depozit nakon zaključenja javne prodaje.

9. Ukoliko ponuđač sa najvišom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim zaključkom odrediti daje sredstvo prodano drugom po redu ponuđaču, koji treba u roku od trideset dana od dana donošenja rješenja da deponuje sredstva u iznosu prodajne cijene.

10. Ukoliko ponuđač sa drugom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od trideset dana, stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim zaključkom odrediti da je sredstvo prodano trećem po redu ponuđaču, koji treba u roku od trideset dana, od dana donošenja rješenja, da deponuje sredstva u iznosu prodajne cijene.

11. Sve poreze kao i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac.

12. Ako najpovoljniji ponuđač ne zaključi kupoprodajni ugovor, smatra se da je odustao od kupovine, a položeni depozit se ne vraća.

13. Prodaja se vrši u skladu sa odredbama Zakona o stečajnom postupku, a sva detaljnija obavještenja vezana za predmetnu prodaju mogu se dobiti pozivom na broj telefona: 061/692 540.

 

STEČAJNI UPRAVNIK

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: