Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja mašine horizontalni formatizer S 300 W, TV-a, telefona, klavijature, šporeta, veš mašine, DVD-a, frižidera, namještaja, brojačice novca, umjetničkih slika...

Datum objave: 06.02.2020. 09:52 / Izvor: Glas Srpske, 06.02.2020.

Banka Srpske A.D. Banja Luka

- u stečaju-

Aleja Svetog Save 61

Datum: 05.02.2020. godine

U skladu sa Zakonom o stečaju (SI. Gl. RS br. 16/16 ) i Odlukom Odbora povjerilaca Banke Srpske a.d. Banjaluka- u stečaju od 27.11.2019. godine stečajni upravnik Banke Srpske a.d. u stečaju dana 06.02.2020. godine objavljuje:

 

OGLAS O PRODAJI POKRETNIH STVARI

 

Na prodaju imovina stečajnog dužnika. Banka Srpske AD Banja Luka u stečaju, pokretna imovina prema tabelama kako slijedi:

 

A) Prodaja pojedinačnom prodajom ili grupno:

 

1

0000011441

Tv elit crno sivi

kom

1

25.00

2

- 0000011442

TV BLAUPUNKT

kom

1

25.00

3

0000011443

TVLG

kom

1

25.00

4

0000011444

TV silva

kom

1

25.00

5

0000011445

DVD ELIT SIVI

kom

1

15.00

6

0000011446

DVD NEO SIVI

kom

1

15.00

7

0000011447

RESIVER ELIT SIVI

kom

1

5.00

8

0000011448

RADIO NENNER

kom

1

10.00

9

0000011449

TELEFON PANASONOC

kom

1

5.00

10

0000011450

TELEFON PANASONIC TX

kom

1

5.00

11

0000011461

SPORET APOLA PEA

kom

1

30.00

12

0000011478

TV ellit

kom

1

25.00

13

0000011479

TV FILIPS

kom

1

2-5.00

14

0000011480

MUZIČKA LINIJA JVC

kom

1

20.00

15

0000011483

ELIT TV

kom

1

25.00

16

0000011484

KLAVI1ATURA SA POSTOLIEM

kom

1

50.00

17

0000011487

POJAČALO PROFESINAL

kom

1

80.00

18

0000011488

MIKROVALNA NIKKO BIJELA

kom

1

10.00

19

0000011489

DVD PLEJER SHARP

kom

1

10.00

20

0000011491

DVD SONY

kom

1

10.00

21

0000011492

DVD SONY SIVI

kom

1      

10.00

22

0000011493

TV FHILIPS SIVI

kom

1

25.00

23

0000011495

TV SAMSUNG

kom

1

25.00

24

0000011496

ELEKTRIČNI SPORET MINI

kom

1

28.00

25

0000011801

Bušilica

kom

1

30.00

26

0000011805

Frižider

kom

1

0.01

27

0000011811

Motorna pila Hausqvarna 371XP

kom

1

1,900.00

28

0000011813

TV LCD

kom

1

50.00

29

0000011814

Ves Mašina Gorenje

kom

1

10.00

30

0000011815

Mikrotalasna pec

kom

1

25.00

31

0000011816

Ves mašina Gorenje

kom

1

150.00

32

0000011817

Fotelja crvena-jednosied

kom

1

80.00

33

0000011818

jednodielni plakar

kom

1

80.00

34

0000011819

Trpezarijski sto

kom

1

70.00

35

0000011820

Trpezarjiske stolice

kom

6

120.00

36

0000011821

TV Samsung

kom

1

50.00

37

0000011822

Zamrzivac

kom

1

100.00

38

0000011823

Okrugli sobni stilic

kom

1

80.00

39

0000011824

Ugaona garnitura

kom

1

150.00

40

0000020103

Nosač polica visina 180 cm

kom

1

250.00

41

0000020104

Svjetleća reklama 70x70x15

kom

2

600.00

4.2533.00

 

Imovina stečajnog dužnika

1

0000011193

BROJACICA NOVCA PROFICONNTER

kom

1

1,500.00

2

0000088371

Upustvo za rad

kom

9

72.00

3

0000055221

Apple ipad 2 64GB 3G

kom

1

200.00

 

1,772.00

 

Imovina pod A se prodaje grupno ili pojedinačno, svaka stavka i može razgledati na lokaciji MAŠINMONT d.o.o. ulica Nilole Pašića 33b, Trn, Laktaši u vremenu od 09 do 12 časova uz najavu na kontakt telefoni: 051/245-041,065 539 607.

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod 1/2 od procijenjene vrijednosti, za pojedinačnu prodaju a za cjelokupnu prodaju ispod l/3od procijenjene vrijednosti. Prednost ima kupac cjelokupne imovine iz tabele.

 

C. OGLAS O PRODAJI UMJETNIČKIH SLIKA

Na prodaju imovina stečajnog dužnika. Banka Srpske AD Banja Luka u stečaju, umjetničke slike prema tabeli kako slijedi:

REKAPITULACIJA UMJETNIČKIH SLIKA

Red. Br.

Inventurni broj

Opis

Količina komada

Vrijednost KM

Ukupno KM

1

5399

Josip Generalić, Mali klizač, reprodukcija

1,00

70,00

70,00

2

5401

Muhamed Delić. Motiv s Une. 1960 ulie

1.00

5.000,00

5.000.00

3

5402

Muhamed Delić, Bihać 1890, ulje

1,00

4.000,00

4.000,00

4

5403

Enver Krupić, 1979 Stari mlin, Ulje/platno

1,00

8.000,00

8.000,00

5

5404

Fatim Dedić, ćup s cvijećem, ulje/platno

1,00

1.800,00

1.800,00

6

5405

Nusret Hošić, Konji 11986. ulje

1,00

2.000,00

2.000,00

7

5406

Nusret Hošić, Konii II. ulje

1,00

2.000,00

2.000,00

8

5407

Stipe Hamulka. 2000. veduta sahat kula. komb.teh

1.00

300.00

300.00

9

5408

Stipe Hamulka, 2000. veduta Bos.kuće, komb. Teh

1,00

250,00

250,00

10

5409

Stipe Hamulka, 2000. veduta katedrala, komb. Teh

1,00

300,00

300,00

11

5410

Stipe Hamulka, 2000. vedura katedrala 1900, komb.

1,00

300,00

300,00

12

5411

Stipe Hamulka, 2000. veduta dvorište medrese, komb

1,00

300,00

300,00

13

5412

Stipe Hamulka. 2000. veduta Bihać harmani. komb.

1.00

300.00

300.00

14

5413

Stipe Hamulka, 2000. veduta park kavana, komb. Teh

1,00

300,00

300,00

15

5414

Stipe Hamulka, Bihać 1905, mlinovi na Uni, komb.

1,00

300,00

300,00

16

5415

Stipe Hamulka, Bihać-medresa, 2000. komb. Teh

1,00

250,00

250,00

17

5416

Muhamed Delić, mrtva priroda 1976. ulje/platno

1,00

1.000,00

1.000,00

18

5417

Nusret Hošić, Konji 1986. ulje/platno

1,00

2.000,00

2.000,00

19

5514

Adin Hebib, Bosanska 4 godišnja doba, 2011 ulie/pl

1,00

8.000,00

8.000,00

20

11129

Zoran Purić, motiv iz Beograda, S.A. Ulje/platno

1,00

700,00

700,00

21

11130

Slobodan Vidović, bez naziva, 2003. ulje/platno

1,00

1800,00

1800,00

22

11250

Nepoznat autor, crkva-slika na svili, komb. Teh.

1,00

500,00

500,00

23

11358

Fotografija stare B.Luke presnimljeno

1,00

150,00

150,00

24

11506

Reprodukcija fVasilije Ostojić) Violina i voće

1,00

500,00

500,00

25

11507

Ukrasni rad, Tulipani, komb. Teh, Kina

1,00

200,00

200,00

26

11509

Nepoznat autor, Pariz, ulie/platno

1.00

500,00

500,00

27

11510

Nenad Ćurlić. Banski dvor. grafika

1.00

150.00

150.00

28

11512

Rajković, Banski dvor, ulie/platno

1,00

150,00

150,00

29

20298

Bojan _. Svitanje, akvarel

1,00

500,00

500,00

30

20305

Budo Vlaisavljević-Modri, Fantazija, komb. Teh.

1,00

2.500,00

2.500,00

31

20306

Reprodukcija, Josip Generalić, Moja roda, štampa

1,00

70,00

70,00

32

20307

Irfan Handukić, bez naziva, 1993. komb. Teh.

1,00

2.500,00

2.500,00

33

20308

Irfan Handukić, bez naziva, 1994. komb. Teh.

1,00

2.500,00

2.500,00

34

20315

Budo Vlaisavliević-Modri. Plivska jezera, komb. Teh.

1.00

2.000,00

2.000.00

35

20316

Reprodukcija. Josip Generalić. Štampa

1.00

70.00

70.00

36

20319

Muhamed Delić, Una, akvarel

1,00

500,00

500,00

37

30004

Nenad Ćurlić, fotografika, Balkan Investment bank

1,00

150,00

150,00

 

 

Imovina pod B)-Slike se mogu razgledati na lokciji Aleja Svetog Save 61 u vremenu od 09 do 12 časova u radne dane.kontakt telefoni: 051/245-041,065 539 607 Na ovoj licitaciji slike se ne mogu prodati ispod procijenjene vrijednosti. Prodaja oglašene imovine će se održati dana, 18.02.2020. godine sa početkom u 13 časova.

Kupci mogu biti sva pravna i fizička lica, predstavljena putem zakonskog zastupnika ili preko punomoćnika, fizička lica lično ili preko punomoćnika, Fizička lica radi dokazivanja identiteta moraju predočiti ličnu kartu ili pasoš, a pravna lica Rješenje o registraciji i odgovorno lice ličnu kartu. Kupci za stavku ili više stavki dužni su uplatiti predujam 10% od procijenjene vrijednosti stavki na račun broj 551 790 22211968 63 otvoren kod Unicredit bank a.d. Banjaluka, do dana licitacije ili gubi pravo učešća na licitaciji. Kupci sa najboljom ponudom dužni su u roku od tri dana uplatiti razliku avansne uplate I izlicitirane vrijednosti I preuzeti istu. Na izlicitiranu vrijednost kupac je dužan platit PDV. Ukoliko kupac sa najpovoljnijom ponudom ne plati ponuđeni iznos u roku tri dana, imovina će biti ponuđena drugorangiranom kupcu., što vazo I za trećerangiranog kupca.

Obavještenje o nedostacima imovine: Prodavač ne odgovara za ispravnost predmeta kupovine.

 

 

STEČAJNI UPRAVNIK

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: