Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem DIPLOMATIC DRIVE d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 18.06.2015. 11:52 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 44, 10.06.2015

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Hakija Zajmović, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "DIPLOMATI C DRIVE" Društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, Ul. Kolodvorska 13A, na ročištu održanom dana 02.06.2015. godine, donio je slijedeće

 

RJEŠENJE


1. Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem DIPLOMATIC DRIVE Društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, Ul. Kolodvorska 13A.

2. Za likvidatora se imenuje TIRO EKREM, Sarajevo.

3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.

5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-25305, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.

6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

 

Broj 65 0 L 495657 15 L
02. juna 2015. godine
Sarajevo
(O-530/15)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: