Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zaključenje likvidacionog postupka nad dužnikom NZV d.o.o. Tuzla

Datum objave: 19.06.2015. 10:01 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 44, 10.06.2015

Općinski sud u Tuzli, sudija Alma Mujčinović, kao likvidacionom sudiji, u postupku predlagača "NZV" doo za proi zvodnju, promet i usluga Tuzla, ul. Mehmedalije Maka Dizdara B-2, lamela D, radi likvidacije navedenog pravnog subjekta, donio je dana 28.05.2015.godine, sljedeće

 

RJEŠENJE


Zaključuje se likvidacioni postupak n ad dužnikom "NZV" doo za proizvodnju, promet i usluga Tuzla, ul. Mehmedalije Maka Dizdara B-2, lamela D, pod matičnim registarskim brojem upisa: 1-7808. Likvidator, Lukić Brankica iz Tuzle, razrješava se dužnosti likvidatora. Imovina privrednog društva koja se sastoji od: - sredstava na računu kod NLB banke dd Tuzla, broj računa 1321000309527881, prenosi se na osnivača društva Lukić Zorana iz Tuzle. Po pravosnažnosti ovog rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacija BiH". Troškovi likvidacionog postupak padaj u na teret likvidacionog dužnika.

 

Broj 32 0 L 229009 15 L
28. maja 2015. godine
Tuzla
(03-3-1643/15)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: