Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja poslovnog objekta Metalurg City Centar u Zenici

Datum objave: 28.02.2017. 10:58 / Izvor: Dnevni Avaz, 28.02.2017.

"NBI ĆURIĆ" d.o.o. Žepče u STEČAJU

Ul. Stjepana Tomaševića b.b.

ŽEPČE

 

Br. 43 0 St 073541 12 St

Žepče, 24 02. 2017. godine

 

Na osnovu člana 101. i 102. Zakona o stečajnom postupku ("SI. novine FBiH br. 29/03, 32/04 i 42/06), odredaba članova 67-113 Zakona o izvršnom postupku i Odluke povjerioca od 19. 08. i 30. 11. 2016. godine, stečajni upravnik objavljuje:

 

DRUGO JAVNO NADMETANJE

za prodaju nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika

"NBI ĆURIĆ" d.o.o. Žepče za dan 30. 03. 2017. godine u 14.00 sati

 

A. PREDMET PRODAJE

R/B

KRATAK OPIS PREDMETA PRODAJE

PROCIJENJENA VRIJEDNOST

1.

Poslovni objekat "Metalurg City Center" Zenica, Ul. Školska br. 10, Zk. uložak broj 268 i 269 K.O. Zenica, Katastarska općina Zenica, parcele 10/2,15/5 i 15/6, sl. etažirani prostori

17.055.238,00 KM

 

 

 

 

 

 

B. CIJENA I NAČIN PRODAJE

1. Navedena nekretnina se prodaju po odredbama Zakona o izvršnom postupku i na II ročištu se ne mogu prodati ispod 1/2 procijenjene vrijednosti.

2. Prodaja će se izvršiti usmenim javnim nadmetanjem.

 

C. USLOVI, VRIJEME I NAČIN PRODAJE

1. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja prije a najkasnije tri (3) dana prije održavanja javnog nadmetanja dostave dokaz o uplati sredstava osiguranja i ista bude evidentirana na transakcijskom računu. Za navedeni predmet prodaje osiguranje iznosi 10% od procijenjene vrijednosti ali ne više od 10.000,00 KM. Osiguranje se uplaćuje na transakcijski račun stečajnog dužnika br. 1610550031800027 uz obaveznu naznaku predmeta prodaje te poziva na br. 43 0 St 073541 12 St.

2. Prodaja navedenih nekretnina javnim nadmetanjem će se održati 30.03.2017. godine u 14.00 sati u prostorijama Općinskog suda u Zenici, prostorija br. 28/11.

3. Opisana nekretnina je vlasništvo stečajnog dužnika i nad istom je upisano založno pravo u korist "Heta" d.o.o. Sarajevo i Uprave za indirektno oporezivanje. Po izvršenoj prodaji i prenosu sredstava u korist razlučnih povjerilaca izvršit će se brisanje založnog prava - tereta.

4. Javno nadmetanje će se održati i ako na njemu učestvuje samo jedan ponuđač a koji ispunjava uslove oglasa.

5. Povećanje cijena nadmetanjem ne može biti manje od 10.000,00 KM.

6. Kupcu će uplaćeno osiguranje biti uračunato u cijenu a ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena će se vratiti u roku od tri (3) dana od dana uplate cijene od kupca nekretnina.

7. Sve poreze, takse i dr. troškove oko prenosa i uknjižbe vlasništva snosi kupac.

8. Najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos postignute cijene u roku od 30 dana od dana prodaje.

9. Ako najpovoljniji ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u ostavljenom roku, primijenit će se odredbe Zakona o izvršnom postupku.

10. Članom 88. Zakona o izvršnom postupku propisano je ko ne može biti kupac.

Nekretnina koja je predmet prodaje kao i dokumentacija vezane za istu može se pogledati svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 sati a sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 032/881-452 i i 061/750-105.

 

Stečajni upravnik

Izudin Alić, dipl.oec

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: