Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni za dostavljanja prijave za finansiranje/sufinansiranje projekata u cilju očuvanja tradicionalnih i starih zanata u Kantonu Sarajevo za 2022. godinu

Datum objave: 19.10.2022. 11:43 / Izvor: Akta.ba, 15.10.2022.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Ministarstvo privrede

 

Broj: 07-04-15-42151-2/22

Sarajevo, 14.10.2022. godine

 

Na osnovu clana 9. stav (1) Uredbe o dodjeli poticajnih sredstava za fmansiranje/sufmansiranje projekata u cilju ocuvanja tradicionalnih i starih zanata u Kantonu Sarajevo ("Sluzbene novine Kantona Sarajevo", broj 38/22), a u skladu sa Programom utroska sredstava za fmansiranje/sufmansiranje projekata u cilju ocuvanja tradicionalnih i starih zanata u Kantonu Sarajevo za 2022. godinu, broj: 02-04-42289-1/22 od 11.10.2022. godine, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dostavljanja prijave za finansiranje/sufinansiranje projekata u cilju ocuvanja tradicionalnih i starih zanata u Kantonu Sarajevo za 2022. godinu

 

I PREDMET POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela poticajnih sredstava za fmansiranje/sufmansiranje projekata u cilju ocuvanja tradicionalnih i starih zanata u Kantonu Sarajevo za 2022. godinu. Projekti koji su predmet finansiranja/sufinansiranja u Programu su:

1)            Projekti nabavke masina, uredaja i alata, u funkciji obavljanja osnovne djelatnosti;

2)            Projekti unutrasnjeg uredenja poslovnog prostora za obavljanje osnovne djelatnosti;

3)            Projekti nabavke repromaterijala za obavljanje osnovne djelatnosti; i

4)            Projekti nabavke u oblasti prevoza putnika zapreznim vozilima, sto ukljucuje nabavku zapreznog vozila kod kojeg se za vucu koristi konj/konji i/ili radova za njegovu rekonstrukciju i/ili nabavku konja za vucu zapreznog vozila i/ili nabavku opreme za ovo zaprezno vozilo i/ili opreme za konja za vucu zapreznog vozila.

II PRAVO UCESCA

Pravo na dodjelu poticajnih sredstava za flnansiranje/sufinansiranje projekata po ovom Javnom pozivu moze ostvariti fizicko lice koje samostalno obavlja registrovanu poslovnu djelatnost kao osnovnu djelatnost, koji podnese prijavu na ovaj Javni poziv i:

1)            ako je registrovan i obavlja osnovnu djelatnost iz Tabele 1. ovog Poglavlja,

2)            ako je njegovo sjediste na podrucju Kantona Sarajevo,

3)            ako je u prijavi na Javni poziv dostavio prihvatljiv projekat iz Poglavlja V ovog Javnog poziva,

4)            ako je dostavio prijavu u skladu sa ovim Javnim pozivom,

5)            ako ispunjava sve ostale uslove iz ovog Javnog poziva i

6)            ako je primjenom kriterija iz Poglavlja VIII (Tabela 2.) ovog Javnog poziva i limita ukupno planiranih sredstava iz Poglavlja III ovog Javnog poziva odabran kao korisnik sredstava.

 

CIJELI POZIV POGLEDAJTE NA LINKU:

javni_poziv_za_finansiranje-sufinansiranje_projekata_ocuvanja_starih_zanata_u_ks.pdf1.09 MB

prijavni_obrazac_-_projekti_finansiranja-sufinansiranja_tradicionalnih_i_starih_zanata_u_ks_u_2022._godini.pdf106.6 KB

ILI U ATTACHMENT-U

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENTE:
javni_poziv.pdf
obrazac.pdf
PODIJELI: