Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Ponovljeni javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta regionalni program lokalne demokratije na zapadnom balkanu 2 (RELOAD 2) - grad Prijedor

Datum objave: 15.05.2023. 14:50 / Izvor: Akta.ba, 15.05.2023.

GRAD PRIJEDOR U PARTNERSTVU SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA RASPISUJE: PONOVLJENI JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2

(ReLOaD2)

ReLOaD2 je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo i Srbija.

 

Grad Prijedor i projekat ReLOaD2 pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima grada koji su navedeni u dokumentu Integralna strategija Grada Prijedora za period 2014-2024. godina, iz sljedećih prioritetnih oblasti:

1.1.Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti kulturnih sadržaja za sve kategorije stanovništva kroz promociju različitih vidova kulture, umjetnosti, kulturno - umjetničkog amaterizma i volonterizma;

 

1.2.Projekti koji doprinose poticanju kulturnog i kreativnog stvaralaštva na teritoriji grada Prijedora;

2.1.Unaprjeđenje kvaliteta i dostupnosti sportskih i rekreativnih sadržaja za sve kategorije stanovništva kroz promociju i unaprjeđenje sporta sa akcentom na promociju rodne ravnopravnosti;

 

2.2.Promocija sportskih sadržaja za socijalno isključene kategorije stanovništva;

 

2.3.Promocija, popularizacija i omasovljavanje amaterskog sporta;

 

3.Podrška mladima

 

3.1.Podrška unaprjeđenju položaja mladih kroz organizovanje obuka/treninga/radionica u cilju njihove socijalne i ekonomske inkluzije;

 

3.2.Podrška djeci i mladima u riziku od neželjenog ponašanja, unaprjeđenje mentalnog zdravlja djece i mladih (savjetovanje, psihosocijalna pomoć, uticaj društvenih mreža na mlade, prevencija ovisnosti djece i mladih i sl.);

 

3.3.Unaprjeđenje zdravih stilova života i aktivnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena;

 

4.Socijalna zaštita i inkluzija

 

4.1.Pružanje pomoći starim i iznemoglim licima kroz stvaranje uslova za bolji kvalitet života osoba treće životne dobi;

 

4.2.Podrška projektima koji imaju za cilj senzibiliziranje javnosti o nasilju (fizičkom, psihičkom, virtuelnom/cyber), traumi i njihovim posljedicama na stanovništvo sa ciljem kreiranja adekvatne podrške i prevencije;

 

4.3.Projekti koji doprinose unaprjeđenju kvaliteta života i podršci osobama sa poteškoćama u razvoju, pružanje podrške osobama sa poteškoćama u razvoju kroz uvođenje novih tehnologija, metoda i načina rada;

4.4.Pomoć i podrška za djecu i omladinu u rizičnom ponašanju;

 

4.5.Projekti koji doprinose poboljšanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom kroz prilagođene neformalne edukacije;

 

4.6.Projekti koji podižu svijest o pravima potrošača i mogućnostima i savjetovanjima u oblasti pravne pomoći;

 

5. Ekologija i zaštita životne sredine

 

5.1Projekti koji promovišu zaštitu životne sredine, zaštitu okoliša i upravljanje otpadom;

 

5.2Projekti koji rješavaju problem divljih deponija i podižu svijest o važnosti skupljanja komunalnog otpada;

 

5.3Podrška projektima koji podižu svijest i senzibiliziraju javnost o klimatskim promjenama i prirodnim nepogodama.

 

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000,00 KM do 50.000,00 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD2 projekta 120.000,00 KM.

 

Grad Prijedor i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

 

Dužina trajanja svakog projekta može biti od šest (6) do devet (9) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu juni 2023. - februar 2024. godine.

 

PRAVO UČEŠĆA:

 

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

 

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.undp.org/bosnia-herzegovina , kao i na web stranici grada: www.prijedorgrad.org .

 

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Prijedor također se može preuzeti od 15. maja 2023. godine do 05. juna 2023. godine, sa zvanične web stranice Grada Prijedora (www.prijedorgrad.org ).

 

MENTORSKE SESIJE:

 

-Predstavnicima OCD će biti pružena dodatna pomoć konsultanta - mentora. Prvi sastanak sa mentorom će biti organizovan u petak, 19. maja 2023. godine od 12,00 sati u Velikoj sali gradske uprave (II sprat), Trg oslobođenja 1, Prijedor.

 

Drugi sastanak sa mentorom će biti organizovan u ponedjeljak, 29. maja 2023. godine od 12,00 sati u Velikoj sali gradske uprave (II sprat), Trg oslobođenja 1, Prijedor.

 

U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Grada Prijedora. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

 

-Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org  sa naznakom za ReLOaD2 projekat. Pitanja se mogu postavljati do 30. maja 2023. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

 

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u jednoj elektronskoj kopiji (USB) na kojem je set obavezne i dodatne dokumentacije, plus po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u štampanom obliku. Svi materijali se dostavljaju u zatvorenoj koverti ili paketu preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak - petak), u periodu od 7:30 do 15:30 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD2 projekat:

Grad Prijedor Trg oslobođenja 1 79101 Prijedor, Bosna i Hercegovina

 

Rok za predaju aplikacija je 05. juni 2023. godine, do 15,30 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

 

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod "Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja". O primljenoj pošiljci u gradskoj upravi će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

 

Rezultati javnog poziva će isključivo biti objavljeni na web stranici UNDP BIH www.undp.org/bosnia-herzegovina , te na web stranici grada www.prijedorgrad.org  kao i na oglasnoj ploči u zgradi gradske uprave, u roku od 45 radnih dana od zatvaranja javnog poziva (izuzev u slučaju nepredviđenih okolnosti). Pismenim putem obavijestiti će se samo organizacije civilnog društva čiji su prijedlozi projekata odabrani za finansiranje.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: