Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za dodjelu sredstava udruženjima građana za podsticanje poslovnih aktivnosti u 2023. godini

Datum objave: 01.06.2023. 12:58 / Izvor: Akta.ba, 31.05.2023.

Javni_poziv_za_dodjelu_sredstava_udruenjima_gradjana_za_podsticanje_poslovne_aktivnosti_u_2023.pdf517.62 KB31/05/2023

 

31 MAJ 2023

 

Na osnovu Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava transfera i subvencija utvrđenih Budžetom Grada Srebrenika za 2023.godinu ( Službeni glasnik Grada Srebrenik broj: 3/23) i Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva za dodjelu sredstava sa pozicija transfera o subvencija utvrđenih budžetom Grada Srebrenik za 2023.g. ( Službeni glasnik Grada Srebrenik broj: 3/23) Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije raspisuje:

 

Javni poziv

za dodjelu sredstava udruženjima građana za podsticanje poslovnih aktivnosti u 2023.godini.

 

I Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je dostava prijava za dodjelu sredstava udruženjima građana za podsticanje poslovnih aktivnosti u 2023.godini planiranih u budžetu Grada Srebrenik za 2023.g, ekonomski kod 614324-1 grant sredstva udruženjima građana za podsticanje poslovnih aktivnosti u 2023.godini.

 

 

II Namjena sredstava

Sredstva odobrena na osnovu Javnog poziva mogu se namjenski trošiti na sljedeće aktivnosti; troškovi zakupa ( najma ) određenih prostora i si, iznosi kotizacija ( učešća) u manifestaciji ( sajmovi i si.) , troškovi organizovanog prevoza do odredišta manifestacije, troškovi promocije i marketinga ( brošure, izrada letaka, bilbordi, oglasi i ostali promo materijal. Svrha javnog poziva je promovisanje i afirmacija poslovnih aktivnosti.

 

III            Kriteriji za dodjelu sredstava

Sredstva po osnovu ovog Javnog poziva dodijelit će se udruženjima koja su:

-              registrovana u skladu sa zakonom,

-              koja imaju sjedište na području Grada Srebrenika,

-              da imaju donesen i usvojen godišnji program rada i finansijski plan za tekuću godinu,

-              da su dostavila narativni i finansijski izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava iz budžeta Grada Srebrenik u prethodnoj godini ( ukoliko su bila korisnik istih)

Posebni kriteriji za dodjelu sredstava

da je dostavljen detaljan plan održavanja manifestacije: datum i vrijeme, mjesto i lokacija, planirani/očekivani broj učesnika, cilj/svrha i očekivani efekti, daje cilj/svrha manifestacije promovisanje/afirmacija neke poslovne aktivnosti, okvirni predračun koštanja organizacije/učešća u manifestaciji.

 

IV           Dokumentacija uz javni poziv

Podnosioci prijava uz ovaj javni poziv dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Popunjenu prijavu Rješenje o registraciji Porezni identifikacioni broj ( ID broj) Dokaz o broju žiro računa

Usvojen i ovjeren godišnji program rada i finansijski plan za tekuću godinu

Narativni i finansijski izvještaj o namjenskom utrošku sredstava za prethodnu godinu, ukoliko nije dostavljen do dana prijave na ovaj javni poziv 

Plan održavanja manifestacije sa okvirnim predračunom troškova u organizaciji/učešću u manifestaciji

 

V Ostale odredbe

Dostavljanje prijava

Prijave na Javni poziv sa kompletnom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti , sa obaveznom naznakom: ,Javnim poziv za dodjelu sredstava udruženjima građana za podsticanje poslovnih aktivnosti u 2023 - NE OTVARAJU, dostaviti lično na pisarnicu Grada Srebrenika ili preporučeno poštom na adresu: Grad Srebrenik

Služba za poduzetništvo , lokalni razvoj i investicije Varoških polja bb, 75350 Srebrenik

 

Rok za dostavljanje prijava

Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Grada Srebrenika i zvaničnoj web stranici Grada. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Sve informacije u vezi s Javnim pozivom mogu se doboti na kontakt telefon Službe 035 366 438.

 

O rezultatima prijava podnosioci će biti upoznati putem službene web stranice Grada Srebrenika.

U Srebreniku, 31.05.2023.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: