Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika Društvo sa ograničenom odgovornošću Nefa namještaj Bijeljina

Datum objave: 10.08.2019. 10:45 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 65, 05.08.2019

Okružni privredni sud u Bijeljini objavljuje da se Rješenjem broj: 59 0 St 034321 19 St, od 17.7.2019. godine, otvara postupak stečaja nad imovinom stečajnog dužnika: Društvo sa ograničenom odgovornošću “Nefa namještaj” Bijeljina, Sremska ul. br. 10, JIB 4404278050007, matični broj 11165222, MBS 59-01- 0023-18. Za stečajnog upravnika imenuje se Marko Krsmanović iz Bijeljine, Njegoševa ul. br. 4/9, koji ima sva prava i obaveze utvrđene odredbama čl. 72. i 73. Zakona o stečaju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 16/16) i svoj izvještaj dostaviti Sudu osam dana prije zakazanog ročišta.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” prijave ovom sudu svoja potraživanja u dva primjerka sa dokazima o osnovanosti potraživanja u skladu sa članom 169. Zakona o stečaju. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” obavijeste stečajnog upravnika o tome koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika i na kojim predmetima se potražuje pravo osiguranja, vrsta i razlog nastanka prava osiguranja i osigurano potraživanje, shodno članu 100. stav 2. Zakona o stečaju. Pozivaju se povjerioci da izvrše uplatu sudske takse na ime prijave potraživanja u vrijednosti od 1% od visine prijavljenog potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM ni veća od 10.000,00 KM, na žiro račun broj 562-099-00000556-87 kod NLB banka a.d. Banjaluka, vrsta prihoda 722211, budžetska organizacija 1086001, opština 005, republičke sudske takse, i prilože dokaz o uplati.

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku da ih bez odlaganja izvrše prema stečajnom dužniku. Ročište na kom će se ispitati prijavljena potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za utorak, 8.10.2019. godine, u 11.00 časova, u sobi br. 4 Okružnog privrednog suda u Bijeljini, Ul. majora Dragutina Gavrilovića 10. Ročište povjerilaca na kom će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučiti o daljem toku stečajnog postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan na istom mjestu nakon završetka ispitnog ročišta. Rješenje se dostavlja Registru preduzeć a Okružnog privrednog suda u Bijeljini radi upisa zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka, Okružnom tužilaštvu Bijeljina, Upravi za indirektno oporezivanje BiH - Reg. centar Tuzla, Poreskoj upravi Republike Srpske - Područna jedinica Srebrenica, radi obavještenja. Izreka Rješenja biće objavljena u “Službenom glasniku Republike Srpske”, na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Bijeljini i na internet stranici APIF-a.


(59 0 St 034321 19 St-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: