Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Pokretanje prethodnog postupka radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom pravnog lica Lasta a.d. Istočno Sarajevo iz Istočnog Sarajeva

Datum objave: 04.10.2019. 11:50 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 81, 02.10.2019

Kod Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu Rješenjem broj: 61 0 St 012800 19 St, od 16.9.2019. godine, pokrenut je prethodni postupak radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom pravnog lica AD “Lasta” Istočno Sarajevo iz Istočnog Sarajeva, Ul. Karađorđeva broj 19, JIB 4400546340000, matični broj 1367951. Za privremenog stečajnog upravnika imenuje se Vlado Simović iz Foče. Privremeni stečajni upravnik dužan je da obezbijedi i stara se o imovini dužnika; izvrši pregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvrši uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika; utvrdi da li postoje razlozi i uslovi za otvaranje i vođenje stečajnog postupka; ispita da li imovina stečajnog dužnika može pokriti troškove stečajnog postupka; utvrdi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično nastaviti u toku prethodnog postupka; izvrši kontrolu poslovanja. Privremeni stečajni upravnik dužan je da podnese izvještaj ovom sudu u roku od 30 dana od imenovanja, u kojem će izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju.

Ročište radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka određuje se za 14.11.2019. godine, u 11,00 sati, u prostorijama Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu, kancelarija broj 12, Ul. vojvode Radomira Putnika bb, a na koje se pozivaju predlagač, zakonski zastupnik - kao stečajni dužnik i privremeni stečajni upravnik. Ovo rješenje objaviće se na oglasnoj ploči Suda, elektronskoj ploči Suda, internet stranici APIF-a i u “Službenom glasniku Republike Srpske”. Rješenje će se dostaviti registru ovog suda radi upisa zabilježbe o pokretanju prethodnog postupka nad pravnim licem AD “Lasta” Istočno Sarajevo iz Istočnog Sarajeva, Ul. Karađorđeva broj 19.


(61 0 St 012800 19 St-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: