Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem VATREŠ d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 04.10.2019. 10:18 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 72, 02.10.2019


Općinski sud u Sarajevu, sudija Aida Durić- Hrvačić u likvidacionom postupku nad pravnim licem "VATREŠ" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo, donio je slijedeće


RJEŠENJE

 


1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem VATREŠ Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju,trgovinu i usluge Sarajevo, ul. Aleja Bosne srebrne 97, Sarajevo.

2. Razrješava se dužnosti likvidatora Mujesira Vatreš ul. Aleja Bosne srebrne 97, Sarajevo.

3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta 65-01-0921-08.

4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

5. Troškovi likvidacionog postupkapadaju na teret predlagača.

 

Broj 65 0 L 756186 19 L
24. septembra 2019. godine
Sarajevo
(O-827/19)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: