Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem Društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu DORE d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 16.10.2019. 13:42 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 74, 09.10.2019


Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni s udija Joksimović Nebojša, u likvidacionom postupku nad pravnim licem Društv o sa ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu DORE d.o.o. Sarajevo ulica Josipa Slavenskog broj 15, Sarajevo, Ilidža, na ročištu održanom dana 04.10.2019. godine, donio je slijedeći

 

OGLAS

 


1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem Društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu DORE d.o.o. Sarajevo ulica Josipa Slavenskog broj 15, Sarajevo, Ilidža.

2. Za likvidatora se imenuje Hamdo Neretljak, ulica Semira Frašte broj 15, Sarajevo.

3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu u dva primjerka (glavnica, uglavničena kamata i to od dana dospijeća potraživanja pa do dana otvaranja likvidacionog postupka uz dostavljanje dokaza o izvršenom obračunu kamata). Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.

5. Imovina koja preostane pripada osnivaču društva, kojom on odgovara za obaveze društva prema trećim osobama koje bi eventualno nakon pravosnažnosti rješenja imale imovinsko - pravne zahtjeve prema subjektu.

6. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0939-16, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.

7. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 65 0 L 737897 18 L
04. oktobra 2019. godine
Sarajevo
(O-864/19)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: