Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zaključenje stečajnog postupka nad dužnikom TEBEIS-KOMERC d.o.o. Tuzla

Datum objave: 18.10.2019. 11:44 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 76, 16.10.2019


Općinski sud u Tuzli, sudija Antonela Đaković, odlučujući o prijedlogu stečajnog upravnika za zaključenje stečajnog postupka nad dužnikom "TEBEIS-KOMERC" d.o.o. Tuzla, ul. Albina Herljevića do br. 32, nakon održane Skupštine povjerilaca i izjašnjenja stečajnog upravnika, donio je dana 03.10.2019. godine slijedeće

 

RJEŠENJE


Zaključuje se stečajni postupak nad dužnikom "TEBEIS-KOMERC" d.o.o. Tuzla, ul. Albina Herljevića do br. 32, matični broj subjekta upisa 1-5726.
Rješenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči ovog suda.
Pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju po proteku dva radna dana od dana objave pravosnažnosti rješenja o zaključenju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH", a pravosnažno rješenje će se dostaviti Odjeljenju registra ovog suda, radi brisanja stečajnog dužnika iz sudskog registra nakon nastupanja pravnih posljedica zaključenja stečajnog postupka.

 

Broj 32 0 St 346630 18 St
03. oktobra 2019. godine
Tuzla
(03-3-3827/19)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: