Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem Fabris d.o.o. Laktaši

Datum objave: 18.10.2019. 13:28 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 87, 17.10.2019

Okružni privredni sud u Banjaluci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 L 130168 19 L, od 2.10.2019. godine, otvoren likvidacioni postupak nad pravnim licem “Fabris” d.o.o. Laktaši, Dositejeva broj 2, Poslovni centar “Centro” Trn, Laktaši, MBS 57-01-0334-17, JIB 4404249200008. Likvidacioni upravnik je Vitomir Turjačanin iz Banjaluke, Gundulićeva ulica broj 27, Banjaluka.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka dva dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka likvidacije u “Službenom glasniku Republike Srpske”, prijave svoja potraživanja ovom sudu pismenim podneskom, uz obavezu prilaganja dokumentacije iz koje proizilazi osnovanost potraživanja (u dva primjerka). Uz prijavu potraživanja povjerioci su dužni platiti taksu za prijavu potraživanja na žiro račun republičkih javnih prihoda – takse, broj: 562-099-00000556-87, pozivom na broj 722211, opština 002, budžetska organizacija 1085001: za potraživanje u iznosu do 5.000,00 KM - 50,00 KM, za potraživanje u iznosu preko 5.000,00 KM - 100,00 KM i kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja.

Pozivaju se dužnici likvidacionog dužnika da svoje dugove bez odlaganja izmire. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 26.11.2019. godine, u 9.00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjaluci, Gundulićeva
ulica 108, u velikoj sali u prizemlju Suda. Rješenje i oglas o otvaranju postupka likvidacije objavljeni su na oglasnoj tabli Suda 2.10.2019. godine.


(57 0 L 130168 19 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: