Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Obustava likvidacionog postupka nad pravnim licem PLASTOL d.o.o. za proizvodnju i usluge Matići

Datum objave: 24.10.2019. 15:26 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 78, 23.10.2019


Općinski sud u Orašju, i to sudija Momir Đošanović, u likvidacionom, a potom stečajnom postupku nad pravnim licem "PLASTOL" d.o.o. za proizvodnju i usluge Matići, ulica Omladinska br. 27, donio je dana 01.10.2019. godine sljedeće

 

RJEŠENJE


1. Obustavlja se likvidacioni postupak pokrenut rješenjem ovog suda broj 25 0 L 049457 19 L od 28.05.2019. godine nad pravnim licem "PLASTOL" d.o.o. za proizvodnju i usluge Matići, ulica Omladinska br. 27.
2. Direktno se otvara stečajni postupak nad pravnim licem "PLASTOL" d.o.o. za proizvodnju, i usluge Matići, ulica Omladinska br. 27.
3. Za stečajnog upravnika imenuje se Senahid Garić, dipl. ecc iz Odžaka, ul. S. Grebenarevića br. 117.
4. Pozivaju se povjerioci daprijave svoja potraživanja stečajnom sudu shodno članu  110. Zakona o stečajnom postupku u roku od30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupkau "Službenim novinama Federacije BiH", a koji su uz prijavu dužni dostaviti dokaz o uplati pristojbe na račun Općinskog suda u Orašju br. 3380002210457121 koji se vodi kod UniCredit banke - Poslovnica Orašje u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od
50,00 KM niti veća od 10.000,00 KM, a s naznakom broja predmeta 25 0 St 049457 19 St.
5. Pozivaju se dužnici da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja.
6. Pozivaju se povjerioci da stečajnog upravnika obavijeste u roku od 30 dana koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika, a shodno članu 46. Zakona o stečajnom postupku.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut će sena oglasnu ploču suda sa danom 02.10.2019. godine u 12,00 sati od kada nastaju pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka.
8. Otvaranje stečajnog postupka objavit ćese u "Službenim novinama Federacije BiH".
9. Otvaranje stečajnog postupka upisat će se u registru društva Općinskog suda u Orašju.
10. Otvaranje stečajnog postupka upisat će se u ZK uredu Općinskog suda Orašje za nekretnine stečajnog dužnika, kao i Katastru općine Orašje.
11. Ročište za ispitivanje potraživanja i izvještajno ročište određuje se istovremeno za dan UTORAK, 19.11.2019. godine sa početkom u 12,30 sati.

 

Broj 25 0 St 049457 19 St
01. oktobra 2019. godine
Orašje
(03-3-3978/19)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: