Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem DeFacto Retail d.o.o. Banjaluka

Datum objave: 17.01.2020. 14:57 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 2, 15.01.2020

Okružni privredni sud u Banjaluci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 L 130646 19 L, od 25.12.2019. godine, otvoren likvidacioni postupak nad pravnim licem “DeFacto Retail” d.o.o. Banjaluka, Ul. Veselina Masleše br. 21-23.

Za likvidacionog upravnika imenuje se Slobo Milaković iz Banjaluke.

Likvidacioni postupak otvoren je 25.12.2019. godine, kada je rješenje o otvaranju postupka likvidacije objavljeno na oglasnoj tabli Suda. Rješenje će u cijelosti biti objavljeno i na internet stranici APIF-a u neprekidnom trajanju od 30 dana. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja rješenja o otvaranju likvidacionog postupka u “Službenom glasniku Republike  Srpske” prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu dostavljanjem prijave, te prilože dokaze o osnovanosti potraživanja i dokaz o upla ćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM niti veća od 10.000,00 KM, na žiro račun broj: 562-099-00000556-87, budžet Republike Srpske, vrsta prihoda: 722211, opština: 002, budžetska organizacija: 1085001. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja rješenja o otvaranju likvidacionog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” obavijeste likvidacionog upravnika i Sud o tome koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika i na kojim predmetima se potražuju pravo osiguranja, vrsta i razlog nastanka prava osiguranja, kao i osigurano potraživanje. Pozivaju se dužnici likvidacionog dužnika da svoje dugove izmire bez odlaganja.

Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 6.3.2020. godine, u 11,00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjaluci, Ul. Gundulićeva 108, sudnica br. 16/II. Ročište na kojem će se na osnovu izvještaja likvidacionog upravnika odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan i na istom mjestu odmah nakon završetka ispitnog ročišta. Nalaže se Registru ovog suda da u registru poslovnih subjekata uz naziv likvidacionog dužnika upiše oznaku “u likvidaciji”, a u rubrici “Lica ovlašćena za zastupanje poslovnog subjekta” upiše likvidacioni upravnik, te Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Područna jedinica Banjaluka da izvrši upis zabilježbe u zemljišnim knjigama ukoliko se likvidacioni dužnik vodi kao vlasnik i posjednik nekretnina.

(57 0 L 130646 19 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: