Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem EUFORIJA d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 03.02.2020. 11:24 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 5, 22.01.2020


Općinski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Aleksandra Vuleta u likvidacionom postupku nad pravnim licem EUFORIJA d.o.o. Sarajevo, ul. Branilaca Dobrinje bb, Sarajevo, na ročištu održanom dana 14.01.2020. godine objavio je slijedeći

 

OGLAS

 

1. Provešće se likvidacioni postupak nad pravnim licem EUFORIJA d.o.o. Sarajevo, ul. Branilaca Dobrinje bb, Sarajevo.

2. Za likvidatora se imenuje advokat Ademović Kenan iz Sarajeva, ulica Čobanija broj 8, Sarajevo.

3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.

5. Rješenje će se dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, 6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

 

Broj 65 0 L 746753 19 L
14. januara 2020. godine
Sarajevo
(O-34/20)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: