Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na stečajni postupak nad imovinom dužnika Franc - Kompani d.o.o. Tuzla

Datum objave: 03.02.2020. 10:45 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 5, 22.01.2020


Općinski sud u Tuzli, sudija Alma Mujčinović. kao stečajni sudija, u stečajnom postupku nad imovinom dužnika "Franc - K ompani" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Tuzla, ul. Ludvika Kube 7, Grad Tuzla, dana 10.01.2020. godine, donio je sljedeće


RJEŠENJE

 


I Otvara se stečajni postupak nad imovinom dužnika "Franc - Kompani" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Tuzla, ul. Ludvika Kube 7, Grad Tuzla, matični br. subjekta 1-11107.


II Stečajni postupak se otvara sa danom 10.01.2020. godine u12,00 sati, kada se rješenje o otvaranju stečajnog postupka ističe na oglasnoj tabli suda. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".


III Za stečajnog upravnika imenuje se Halilović Halil iz Živinica.


IV Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenimnovinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja stečajnom sudu dostavom prijave i priloga u dva primjerka u skladu sa odredbamaZakona o stečajnom postupku o prijavi potraživanja (član 110. Zakona), te prilože dokaz ouplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM, niti veća od 10.000,00 KM, na žiro račun broj 1321000256000080 - Vrsta prihoda 722221 Budžet Tuzlanskog kantona.

V Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH", stečajnog upravnika obavijeste koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. Potrebno je navesti predmet na kome se potražuje
pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osigurano potraživanje.


VI Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku da ih bez odlaganja izvrše.


VII Otvaranje stečajnog postupka ima se upisati u sudski registar Općinskog suda Tuzla, zemljišne knjige Općinskog suda u Tuzli, Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzla.


VIII Skupština povjerilaca (ročište za ispitivanje) na kojoj će se ispitati prijavljena potraživanja zakazuje se za dan srijeda 04.03.2020. godine u 09,00 sati, u zgradi Općinskog suda. ul. ZAVNOBiH-a bb, Tuzla, sprat I.


IX Skupština povjerilaca (izvještajno ročište) na kom će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučiti o daljem toku stečajnog postupka održat će se u srijedu 04.03.2020. godine, na istom mjestu nakon ročišta za ispitivanje prijava potraživanja.

Broj 32 0 St 354463 19 St 2
10. januara 2020. godine
Tuzla
(03-3-200/20)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: