Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zaključenje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću Komedie za proizvodnju, promet i usluge Modriča

Datum objave: 06.02.2020. 15:25 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 6, 28.01.2020

Okružni privredni sud u Doboju, stečajni sudija Nada Arsenić, u postupku stečaja nad dužnikom: Društvo sa ograničenom odgovornošću “Komedie” za proizvodnju, promet i usluge, Modriča, skraćena oznaka fi rme: “Komedie” d.o.o. Modriča, sjedište: Dobojska ul. bb, Modriča, donio je 25.12.2019. godine, primjenom odredaba člana 17. i člana 20. stav 2. Zakona o stečaju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 16/16; u daljem tekstu: Zakon) i člana 199. Zakona o parničnom postupku ( “Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 i 61/13; u daljem tekstu: ZPP), sljede će

RJEŠENJE

Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom: Društvo sa ograničenom odgovornošću “Komedie” za proizvodnju, promet i usluge Modriča, skraćena oznaka firme: “Komedie” d.o.o. Modriča, sjedište: Dobojska ul. bb, Modriča, zbog nedostatka stečajne mase (član 191. stav 1. Zakona). Rješenje o zaključenju stečajnog postupka Sud će objaviti u “Službenom glasniku Republike Srpske”, na internet stranici APIF i na oglasnoj tabli Suda. Po pravosnažnosti, Rješenje o zaključenju stečajnog postupka dostaviće se Odjeljenju registra ovog suda radi brisanja stečajnog dužnika kao subjekta upisa.

(60 0 St 028556 19 St-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: