Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zaključenje likvidacionog postupka nad dužnikom SREBRENVET d.o.o. Srebrenik

Datum objave: 06.02.2020. 12:31 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 9, 05.02.2020


Općinski sud u Tuzli, sudija Faruk Arnaut, kao likvidacionom sudiji, u postupku predlagača "SREBRENVET" d.o.o. veterinarska stanica Srebrenik, ul. Ahmeta Šiljića bb, Srebrenik, "SREBRENVET" d.o.o. veterinarska stanica Srebrenik, Podružnica broj 1, Tuzla, radi likvidacije navedenog pravnog subjekta, donio je dana 28.01.2020. godine, sljedeće


RJEŠENJE

 


Zaključuje se likvidacioni postupak nad dužnikom "SREBRENVET" d.o.o. veterinarska stanica Srebrenik, ul. Ahmeta Šiljića bb, Srebrenik, "SREBRENVET" d.o.o. veterinarska stanica Srebrenik, Podružnica broj 1, Tuzla, upisanim pod matičnim registarskim brojem upisa 32-01-0058-15. Likvidator zakonski zastupnik Suljkanović Edi, razrješava se dužnosti likvidatora. Po pravosnažnosti ovog rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 32 0 L 367894 19 L
28. januara 2020. godine
Tuzla
(03-3-357/20)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: