Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Zdravstvenom ustanovom Apoteka Šarac Banja Luka

Datum objave: 11.02.2020. 13:28 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 8, 04.02.2020

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 St 130535 19 St, od 15.1.2020. godine, u 14.15 časova, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Zdravstvenom ustanovom Apoteka “Šarac” Banja Luka, Ulica Jovana Dučića broj 39, Banja Luka, MBS: 57-05-0010-15, MB: 11126391, JIB 4403834170002. Stečajni upravnik je Boro Skopljak iz Banje Luke. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ogla- sa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” prijave stečajnom sudu svoja potraživanja, u skladu sa članom 169. Zakona o stečaju.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” prijave svoja razlučna i izlučna prava i u prijavi naznače dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihovo potraživanje po predviđanju neće biti pokriveno tim razlučnim pravom i izlučni povjerioci da u prijavi naznače predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi (član 169. Zakona o stečaju). Povjerioci su dužni uplatiti taksu na prijavu potraživanja, na žiro račun republički javni prihodi - takse, broj: 562-099-00000556- 87, pozivom na broj: 722211, opština 002, budžetska organizacija 1085001, u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM niti veća od 10.000,00 KM, a kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja. Ročište povjerilaca na kojem će biti ispitane prijave potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za utorak, 17.3.2020. godine, u 9.00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Ulica Gundulićeva broj 108, sudnica broj 4/I. Ročište na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan i na istom mjestu odmah nakon završetka ispitnog ročišta. Nalaže se Registru ovog suda i Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, Područna jedinica Banja Luka da zabilježbu o otvaranju stečajnog postupka upišu u registar poslovnih subjekata, odnosno u zemljišnoknjižne registre ukoliko je stečajni dužnik vlasnik i posjednik nekretnina. Rješenje i oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljeni su na oglasnoj tabli Suda 15.1.2020. godine.

(57 0 St 130268 19 St-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: