Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(stavljanje van snage) Poziv na likvidacioni postupak nad pravnom osobom RIBOGOJILIŠTE HERC FISH d.o.o. Mostar

Datum objave: 22.06.2021. 15:16 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 47, 16.06.2021


Općinski sud u Mostaru, likvidacijski sudac Divna Bošnjak, postupajući po prijedlogu predlagatelja RIBOGOJILIŠTE HERC FISH d.o.o., Željezničko naselje - Zalik bb, Mostar, zastupan po direktoru, van ročišta dana 09.06.2021. godine, donosi slijedeće

 

RJEŠENJE

 

1. Prijedlog predlagatelja RIBOGOJILIŠTE HERC FISH d.o.o. Mostar od 21.10.2019. godine, Se odbacuje.
2. Rješenje suda br. 58 0 L 214026 19 L od 22.01.2020. godine kojim je otvoren postupak likvidacije nad pravnom osobom RIBOGOJILIŠTE HERC FISH d.o.o. Mostar se stavlja van snage i ukidaju sve provedene radnje u dosadašnjem postupku.
3. Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret predlagatelja.
4. Ovo Rješenje će se objaviti na Oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH", te dostaviti Registru ovog suda radi brisanja upisa zabilježbe pokretanja likvidacijskog postupka nad pravnom osobom RIBOGOJILIŠTE HERC FISH d.o.o. Mostar koja se vodi pod MBS: 1-12257 kod ovog suda.

 

Broj 58 0 L 214026 19 L
09. juna 2021. godine
Mostar
(03-3-2098/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: