Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Pokretanje prethodnog postupka radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom pravnog lica LineS d.o.o. Istočno Sarajevo

Datum objave: 02.06.2023. 13:35 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 48, 01.06.2023


Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu, stečajni sudija Lila Mioković, u pravnoj stvari predlagača Daliborke Jokanović, po prijedlogu da se pokrene stečajni postupak “Line’S” d.o.o. Istočno Sarajevo, Spasovdanska
ul. 11 B, 8.5.2023. godine, donosi sljedeće

 

RJEŠENJE


Pokreće se prethodni postupak radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom pravnog lica “Line’S” d.o.o. Istočno Sarajevo, Spasovdanska ul. 11 B (JIB 4403550650004, matični broj upisa (61-01-0010-13). Za privremenog stečajnog upravnika imenuje se Nikola Ašanin iz Istočnog Sarajeva, Ulica Mome Kapora 1.

 

Privremeni stečajni upravnik dužan je da: obezbijedi i stara se o imovini dužnika; izvrši pregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvrši uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika; utvrdi da li postoje razlozi i uslovi
za otvaranje i vođenje stečajnog postupka; ispita da li imovina stečajnog dužnika može pokriti troškove stečajnog postupka; utvrdi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično nastaviti u toku prethodnog
postupka; izvrši kontrolu poslovanja.

Privremeni stečajni upravnik dužan je da podnese izvještaj ovom sudu u roku od 30 dana od imenovanja, u kojem će izvijestiti o preduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju.
Ročište radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka određuje se za srijedu, 12.7.2023. godine, u 11.00 časova, u prostorijama Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu, kancelarija broj 13, Ulica vojvode
Radomira Putnika bb, a na koje se pozivaju predlagač, zakonski zastupnik kao stečajni dužnik i privremeni stečajni upravnik.


Ovo rješenje objaviće se na oglasnoj tabli Suda, elektronskoj tabli Suda,internet stranici APIF-a i u “Službenom glasniku Republike Srpske”. Rješenje će se dostaviti Registru ovog suda radi upisa zabilježbe o po-
kretanju prethodnog postupka nad pravnim licem “Line’S” d.o.o. Istočno Sarajevo, Spasovdanska ul. 11 B.

Stečajni sudija,
Lila Mioković, s.r.

Pouka o pravnom lijeku


Protiv ovog rješenja stečajni dužnik i privremeni stečajni upravnik mogu izjaviti žalbu Višem privrednom sudu u Banjoj Luci u roku od osam (8) dana putem ovog suda.

(61 0 St 014449 21 St-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: