Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zaključenje likvidacionog postupka nad subjektom upisa Progres profili društvo sa ograničenom odgovornošću Derventa

Datum objave: 06.06.2023. 14:11 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 49, 05.06.2023

Okružni privredni sud u Doboju objavljuje izreku Rješenja broj: 60 0 L 032157 22 L, od 23.5.2023. godine, kojim se zaključuje likvidacioni po- stupak nad poslovnim subjektom: “Progres profi li” društvo sa ograničenom odgovornošću Derventa, Ul. Velika Sočanica 242, Derventa, kako slijedi

RJEŠENJE


Zaključuje se postupak likvidacije nad subjektom upisa: “Progres profili” društvo sa ograničenom odgovornošću Derventa, Velika Sočanica 242, Derventa, MB 60-01-0048-20, JIB 440466720006, glavni račun broj: 338-
390-22802459-04, otvoren kod UniCredit bank d.d. Mostar. Preostala imovina “Progres profi li” društva sa ograničenom odgovornošću Derventa, Velika Sočanica 242, Derventa, koju čine novčana sredstava koja se nalaze na žiro računu, broj: 3383902280245904, otvorenom kod UniCredit Bank d.d. Mostar, Poslovnica Doboj, u iznosu od 4,83 KM, preno-si se na žiro račun punomoćnika osnivača likvidacionog dužnika Draženka Lukića, advokata iz Doboja, broj: 3383902266206512, koji je otvoren kod UniCredit Bank - Poslovnica Doboj.
Razrješava se dužnosti likvidacioni upravnik Dragan Prodić iz Teslića. Oglas o zaključenju likvidacionog postupka objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
Nalaže se Registru poslovnih subjekata ovog suda da po pravosnažnosti ovog rješenja iz Registra briše likvidacionog dužnika “Progres profi li” dru- štvo sa ograničenom odgovornošću Derventa, Velika Sočanica 242, Derventa.

 

Sudija,
Adisa Džinić, s.r

 

.(60 0 L 032157 22 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: