Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zaključenje likvidacionog postupka nad društvom za prijevoz robe i špediterske usluge Livnotrans d.o.o. Livno

Datum objave: 09.02.2017. 14:01 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 7, 01.02.2017


Općinski sud u Livnu, u vijeću sastavljenom od sudaca Karmele Lemo, kao stečajnog suca, Mirsada Softića, kao predsjednika vijeća i Jurice Babić, kao člana vijeća, u stečajnom postupku nad Livnotrans d.o.o. u stečaju, kojeg zastupa stečajni upravitelj Stipan Perić, dana 25.01.2017. godine, donio je sljedeće


RJEŠENJE

 

Zaključuje se stečajni postupak otvoren rješenjem Županijskog suda u Livnu broj St-24/98 od 22.03.2001. god., nad društvom za prijevoz robe i špediterske usluge "Livnotrans" d.o.o. Livno, a koji postupak je nastavljen pred Općinskim
sudom u Livnu pod br. 68 0 St 001347 04 St. Nalaže se Odjelu za registar Općinskog suda u Livnu da po pravomoćnosti ovog rješenja obavi brisanje stečajnog duž nika "Livnotrans" d.o.o. Livno iz sudskog registra. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" Sarajevo i na oglasnoj ploči ovog suda.

 

Broj 68 0 St 001347 04 St
26. siječnja 2017. godine
Livno
(03-3-219/15)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: