Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na stečajni postupak nad imovinom privrednog društva Društvo za transport i usluge GTD d.o.o. Zenica

Datum objave: 07.02.2017. 09:13 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 8, 03.02.2017


Općinski sud u Zenici objavljuje

 

RJEŠENJE

Otvara se stečajni postupak nad imovinom privrednog društva Društvo za transport i usluge "GTD" d.o.o. Zenica, Fra Ivana Jukića br. 1, Zenica, dana 24.01.2017. godine u 15,00 sati.
Za stečajnog upravnika, sa liste stečajnih upravnika se imenuje Asim Sunulahpašić, dipl. ecc. iz 72260 Busovače.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana prijave svoja potraživanja koja imaju prema stečajnom dužniku podnošenje m prijave Općinskom sudu Zenica na broj: 43 0 St 141419 16 St uz uplatu sudske takse u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, ali ne manje od 50,00 KM, niti više od 10.000,00 KM na račun budžeta ZE-DO kantona broj 134-010-0000001672, vrsta prihoda 722221, budžetska organizacija 1606001, općina 103.
Podnosioci prijave uz prijavu trebaju navesti svoju firmu, sjedište, boravište, pravni osnov i iznos potraživanja, kao i broj svog žiro računa.
Pozivaju se povjerioci da stečajnog upravnika u roku od 30 dana obavijeste koja prava osiguranja potražuju na predmetima i imovini stečajnog dužnika, navođenjem predmeta nad kojim se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja, kao i osigurano potraživanje.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje obaveze bez odlaganja izmire.
Ispitno i izvještajno ročište u ovom postupku zakazuje se za dan 15.03.2017. godine u 09,00 sati, u zgradi Općinskog suda Zenica, te se na isto pozivaju povjerioci stečajnog dužnika koji podnesu prijavu potraživanja i stečajni upravnik.
Određuje se upis zabilježbe stečajnog postupka u Registar društava kod stečajnog dužnika koji se vodi pod brojem MBS 43-01-0500-08 (stari broj 1-8673), te oznake "u stečaju" uz naziv stečajnog duž nika, a po pravosnažnosti ovog rješenja.

 

Broj 43 0 St 141619 16 St
26. januara 2017. godine
Zenica
(03-3-252/17)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: