Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacioni postupak nad likvidacionim dužnikom društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge sa pravom obavljanja spoljnotrgovinskog prometa Elemin d.o.o. Novi Grad

Datum objave: 20.02.2017. 16:01 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 16, 17.02.2017

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 L 120511 16 L, od 25.1.2017. godine, otvoren likvidacioni postupak nad likvidacionim dužnikom: Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge sa pravom obavljanja spoljnotrgovinskog prometa “Elemin” d.o.o. Blagaj, Japra bb, Novi Grad. Likvidacioni upravnik je Mirko Gojić iz Novog Grada.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka pet dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju likvidacionog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske”, prijave svoja potraživanja ovom sudu pismenim podneskom, uz obavezu prilaganja dokumentacije iz koje proizlazi osnovanost potraživanja, u dva primjerka. Povjerioci su dužni uplatiti taksu za prijavu potraživanja na žiro račun republički javni prihodi - takse, broj: 562-099-00000556-87, pozivom na broj: 722211, opština: 002, budžetska organizacija: 1085001, u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM niti veća od 10.000,00 KM, a kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja.

Pozivaju se dužnici likvidacionog dužnika da svoje dugove bez odlaganja izmire. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za utorak, 4.4.2017. godine, u 11,30 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva 108, sudnica broj 4/I. Rješenje i oglas o otvaranju likvidacionog postupka objavljeni su na oglasnoj tabli Suda 25.1.2017. godine.

(57 0 L 120511 16 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: