Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(produženje roka) Prodaja motornih vozila: Audi A6, Autobus Mercedes-Benz, kamion Fap Kiper, Reno Cisterna, MAN Cisterna, Iveco Zastava, Mercedes-Benz, Volkswagen kombi, Peugeot Partner, Ford Transit kombi...

Datum objave: 02.10.2019. 13:33 / Izvor: Akta.ba, 02.10.2019.

"OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka (Organizator prodaje) objavljuje

provođenje postupka dostavljanja ponuda za zaključenje ugovora o kupoprodaji motornih vozila

 

1

Naziv Prodavca:

Navedeno u Prilogu

2

Adresa Prodavca:

Navedeno u podacima o motornim vozilima

3

Odgovorna lica i kontakt informacija:

Organizacioni i komercijalni dio:

Sandra Drinić tel.: +38751242808

E-mail: drinics@optimagrupa.net

Tehnički dio:

Podaci za odgovorna lica su navedeni u Podacima o motornim vozilima

4

Način prodaje:

putem dostavljanja ponuda

5

Forma prodaje:

-

6

Otvorenost prodaje:

Otvoren

7

Predmet ugovora o kupoprodaji:

U skladu sa Prilogom

8

Lokacije motornih vozila:

Navedeno u podacima o motornim vozilima

9

Broj lotova:

14 (četrnaest) lotova

10

Podaci o početnoj cijeni vozila:

Početne cijene motornih vozila su navedene u Prilogu

Za LOT 1 ne obračunava se PDV u skladu s članom 64. Stav 2) Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatnu vrijednost BiH u skladu.

Za LOT-ove (od LOT 2 do LOT 14) obračunava se PDV u iznosu od 17% na početnu cijenu

11

Datum početka roka dostavljanja ponuda

02.10.2019. godine

12

Datum završetka roka dostavljanja ponuda

11.10.2019. godine

13

Datum razmatranja ponuda

Određuje tenderska komisija

14

Datum provođenja

Određuje tenderska komisija

15

Mjesto i način dostavljanja dokumentacije u cilju pripreme komercijalne ponude:

Svi dokumenti o prodaji dostavljaju se u pisanom obliku na adresu: „OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka, ul. Kralja Alfonsa XIII 37A,78000 Banja Luka, sa naznakom „Ponuda za kupovinu motornog vozila LOT br. -NE OTVARATI" . Obrasci dokumenata se skidaju sa zvaničnog sajta: OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka (www. optimagrupa.net), „Nestro Petrol" a.d. Banja Luka(www. nestropetrol.net) „Rafinerija nafte Brod" a.d. www.rafinerija.com) i „Rafinerija ulja Modriča"a.d. Modriča (www.modricaoil.com)

 

16

Iznos, način i rok naknade, koja se isplaćuje Organizatoru prodaje za dostavljanje dokumentacije, ako je takva naknada određena od strane Organizatora prodaje:

Naknada, koja se isplaćuje organizatoru prodaje za dostavljanje dokumentacije nije određena

 

17

Mjesto sumiranja rezultata prodaje

„OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka, ul. Kralja Alfonsa XIII 37A,78000 Banja Luka

18

Datum sumiranja rezultata prodaje

Određuje tenderska Komisija

19

Dokumentacija koja se prilaže

-Dokumentacija o prodaje;

-Obrazac prijave za učešće za fizička i

pravna lica;

-Spisak dokumentacije;

-Obrazac 1 (komercijalna ponuda);

-Obrazac 2 (garantno pismo);

-Obrazac 3 (potvrda saglasnosti fizičkog lica na obradu podataka); -podaci o vozilu;

- Prijedlog Ugovora o kupoprodaji motornog vozila

 

 

Produženje roka - Obavještenje o prodaji motornih vozila - 14 lotova

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: