Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda - hrast, orah i bukva

Datum objave: 09.10.2019. 08:42 / Izvor: Akta.ba, 08.10.2019.

Broj__________

Datum________

                                                                      

Na osnovu člana8.,9.,10.i 11. Procedure o privremenom oduzimanju (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zaplkeenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“doo Bos.KRUPA 2018. Godine , Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“ doo Bos.Krupa ______09.10.2019____, Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije putem:

 

JAVNOG POZIVA

ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA PUTEM LICITACIJE

                                                                                            

 

Rb.

Predmet licitacije

Klasa

Količina M3

Početna najniža cijena

Lokacija /mjesto prodaje

 

Vrsta sortimenta

 

 

Jedinična cjena BEZ PDV

Ukupna vrijednost

BEZ PDV

 

  1.

 HRAST

TR III KLASA

9,5

168,73

1602,94

ZDENA

 

Vrijednost je izražena bez PDV-A te se na ukupnu cijenu dodaje PDV

 

1.PREDMET JAVNOG POZIVA

-Predmet prodaje putem licitacije su drvni sortimenti TRUPAC HRASTA III KLASE u količini od 9,5 m3 (br potvrde 000836 , BROJ ZAPISNIKA 07-761/19)  ili šumski proizvodi u ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“ doo Bos.Krupa u količini od _________

-Drvni sortimenti i ostali nedrvni šumski proizvodi kupuju se u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

-Početna cijena ne može biti manja od cijene predviđene važećim Cjenovnikom za prodaju roba i usluga ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“ doo Bos.Krupa

 

2.PODNOŠENJE PONUDE

-Pravo učešća na javvnom nadmetanju imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica .

Ponuda se predaje na dan  10.10.2019  i u mjestu prodaje   u Zdeni  u  11 sati, Komisiji za prodaju u pismenoj formi kao i usmeno na zapisnik Komisije.

 

3. SADRŽAJ PONUDE

Bilo da se ponuda predaje na pismeno ili usmeno na predviđeni način, pravna lica istu ovjeravaju pečatom i potpisom ovlaštenog lica, fizička lica potpisom uz predočenje lične karte.Ponuda obavezno mora sadržavati jasno izraženu cijenu koja se nudi.

 

4.OTVARANJE PONUDA

-Komisija za licitaciju će nakon zaprimanja ponuda , uz prisustvo zainteresovanih kupaca pristupiti otvaranju istih, te će u zapisnik unijeti ponude , koje su date usmenim putem.

 

5.KRITERIJ ZA OCJENU PONUDE I ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona kojom je ponuđena najveća cjena .

U slučaju dostavljanja dvije ili više istih ponuda daje se mogućnost takvim zainteresovanim kupcima da se izjasne o eventualnom dodatnom povećanju ponude , pisanm putem u zatvorenim kovertama , čije otvaranje će se izvršiti javno, odmah.

 

6.DODATNE INFORMACIJE

-Prodaja putem licitacije se može održati ako u njoj učestvuje najmanje jedan učesnik.

Oprovedenom postupku licitacije , Komisija će sačiniti zapisnik u tri primjerka , od kojih će jedan dostaviti blagajniku/fakturisti, jedan će uručiti kupcu, a jedan će Komisija zadržati za svoje potrebe.Prilikom utovara prodatih drvnih ssortimenata , neophodno je prisustvo Poslovođe uzgoja i zaštite , kao člana Komisije, koji će izvršiti mjerenje količine istih.

 

                                                                                        

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Mario Polovina, dipl.ing.šum.

 

 

 

Broj__________

Datum________

                                                                      

Na osnovu člana8.,9.,10.i 11. Procedure o privremenom oduzimanju (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zaplkeenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“doo Bos.KRUPA 2018. Godine , Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“ doo Bos.Krupa ______09.10.2019____, Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije putem:

 

JAVNOG POZIVA

ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA PUTEM LICITACIJE

                                                                                            

 

Rb.

Predmet licitacije

Klasa

Količina

M3

Početna najniža cijena

Lokacija /mjesto prodaje

 

Vrsta sortimenta

 

 

Jedinična cjena BEZ PDV

Ukupna vrijednost

BEZ PDV

 

  1.

 HRAST

III KLASA

4

168,73

674,92

ZDENA

2.

ORAH

II KLASA

4

203,73

814,92

 

Vrijednost je izražena bez PDV-A te se na ukupnu cijenu se  dodaje PDV

 

1.PREDMET JAVNOG POZIVA

-Predmet prodaje putem licitacije su drvni sortimenti TRUPAC HRASTA III KLASE u količini od 4 m3 i trupac oraha II KLASE u količini od 4 m3. (br potvrde 000840 , BROJ ZAPISNIKA 07-762/19)  ili šumski proizvodi u ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“ doo Bos.Krupa u količini od _________

-Drvni sortimenti i ostali nedrvni šumski proizvodi kupuju se u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

-Početna cijena ne može biti manja od cijene predviđene važećim Cjenovnikom za prodaju roba i usluga ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“ doo Bos.Krupa

 

2.PODNOŠENJE PONUDE

-Pravo učešća na javvnom nadmetanju imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica .

Ponuda se predaje na dan  10.10.2019  i u mjestu prodaje  u Zdeni u  11 sati, Komisiji za prodaju u pismenoj formi kao i usmeno na zapisnik Komisije.

 

3. SADRŽAJ PONUDE

Bilo da se ponuda predaje na pismeno ili usmeno na predviđeni način, pravna lica istu ovjeravaju pečatom i potpisom ovlaštenog lica, fizička lica potpisom uz predočenje lične karte.Ponuda obavezno mora sadržavati jasno izraženu cijenu koja se nudi.

 

4.OTVARANJE PONUDA

-Komisija za licitaciju će nakon zaprimanja ponuda , uz prisustvo zainteresovanih kupaca pristupiti otvaranju istih, te će u zapisnik unijeti ponude , koje su date usmenim putem.

 

5.KRITERIJ ZA OCJENU PONUDE I ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona kojom je ponuđena najveća cjena .

U slučaju dostavljanja dvije ili više istih ponuda daje se mogućnost takvim zainteresovanim kupcima da se izjasne o eventualnom dodatnom povećanju ponude , pisanm putem u zatvorenim kovertama , čije otvaranje će se izvršiti javno, odmah.

 

6.DODATNE INFORMACIJE

-Prodaja putem licitacije se može održati ako u njoj učestvuje najmanje jedan učesnik.

Oprovedenom postupku licitacije , Komisija će sačiniti zapisnik u tri primjerka , od kojih će jedan dostaviti blagajniku/fakturisti, jedan će uručiti kupcu, a jedan će Komisija zadržati za svoje potrebe.Prilikom utovara prodatih drvnih ssortimenata , neophodno je prisustvo Poslovođe uzgoja i zaštite , kao člana Komisije, koji će izvršiti mjerenje količine istih.

 

                                                                                        

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Mario Polovina, dipl.ing.šum.

 

 

 

Broj__________

Datum________

                                                                      

Na osnovu člana8.,9.,10.i 11. Procedure o privremenom oduzimanju (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zaplkeenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“doo Bos.KRUPA 2018. Godine , Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“ doo Bos.Krupa ______09.10.2019____, Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije putem:

 

JAVNOG POZIVA

ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA PUTEM LICITACIJE

                                                                                           

 

Rb.

Predmet licitacije

Klasa

Količina

m3

Početna najniža cijena

Lokacija /mjesto prodaje

 

Vrsta sortimenta

 

 

Jedinična cjena

Ukupna vrijednost

 

  1.

BUKVA

BOD

15

62,01

930,15

ZDENA

      

-Predmet prodaje putem licitacije su drvni sortimenti bukov ogrijev u dugom kraj panja u odjelu (br potvrde 000846 , BROJ ZAPISNIKA 07-760/19)  ili šumski proizvodi u ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“ doo Bos.Krupa u količini od _________

-Drvni sortimenti i ostali nedrvni šumski proizvodi kupuju se u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

-Početna cijena ne može biti manja od cijene predviđene važećim Cjenovnikom za prodaju roba i usluga ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“ doo Bos.Krupa

 

2.PODNOŠENJE PONUDE

-Pravo učešća na javvnom nadmetanju imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica .

Ponuda se predaje na dan  10.10.2019  i u mjestu prodaje u Gornjoj Tramošinji u odjelu 66 G.J. „Behremaginica" u  11 sati, Komisiji za prodaju u pismenoj formi kao i usmeno na zapisnik Komisije.

 

3. SADRŽAJ PONUDE

Bilo da se ponuda predaje na pismeno ili usmeno na predviđeni način, pravna lica istu ovjeravaju pečatom i potpisom ovlaštenog lica, fizička lica potpisom uz predočenje lične karte.Ponuda obavezno mora sadržavati jasno izraženu cijenu koja se nudi.

 

4.OTVARANJE PONUDA

-Komisija za licitaciju će nakon zaprimanja ponuda , uz prisustvo zainteresovanih kupaca pristupiti otvaranju istih, te će u zapisnik unijeti ponude , koje su date usmenim putem.

 

5.KRITERIJ ZA OCJENU PONUDE I ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona kojom je ponuđena najveća cjena .

U slučaju dostavljanja dvije ili više istih ponuda daje se mogućnost takvim zainteresovanim kupcima da se izjasne o eventualnom dodatnom povećanju ponude , pisanm putem u zatvorenim kovertama , čije otvaranje će se izvršiti javno, odmah.

 

6.DODATNE INFORMACIJE

-Prodaja putem licitacije se može održati ako u njoj učestvuje najmanje jedan učesnik.

Oprovedenom postupku licitacije , Komisija će sačiniti zapisnik u tri primjerka , od kojih će jedan dostaviti blagajniku/fakturisti, jedan će uručiti kupcu, a jedan će Komisija zadržati za svoje potrebe.Prilikom utovara prodatih drvnih ssortimenata , neophodno je prisustvo Poslovođe uzgoja i zaštite , kao člana Komisije, koji će izvršiti mjerenje količine istih.

                                                                                        

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Mario Polovina, dipl.ing.šum.

 

Licitacija Zdena 2

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: