Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja drvne mase tehničkog i ogrevnog drveta i polovnih motornih pila

Datum objave: 22.10.2019. 09:21 / Izvor: Oslobođenje, 22.10.2019.

Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT

BOSNE I HERCEGOVINE              

GRADONAČELNIK

 

Broj predmeta: 25-000071/15

Broj akta:

Datum, 22.10.2019. godine

Mjesto, Brčko

 

Na osnovu članova 11. i 18. Zakona o javnoj imovini u Brčko distriktu BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj: 28/06 i 19/07), člana 2, 3, 4. i 5. Pravilnika o postupku redovnog raspolaganja imovinom Brčko distrikta BiH, broj: 01-014-006019/07 od 26. 3. 2007. godine ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj 26/07), Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika, broj: 01.1-02-019282/09, od 18. 6. 2009. godine i Odluke gradonačelnika Brčko distrikta BiH o objavljivanju Javnog konkursa za prodaju drvne mase tehničkog i ogrevnog drveta i polovnih motornih pila, putem usmenog javnog nadmetanja, broj: 25-000071/15 od 22.10. 2019. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH objavljuje

 

 

JAVNI KONKURS

za prodaju drvne mase tehničkog i ogrevnog drveta i polovnih motornih pila, putem usmenog javnog nadmetanja

 

1. Gradonačelnik Brčko distrikt BiH, objavljuje Javni konkurs, po povoljnijim uslovima, za prodaju drvne mase tehničkog i ogrevnog drveta i polovnih motornih pila, putem usmenog javnog nadmetanja.

 

2. Krajnji rok za podnošenje ponuda je 06.11. 2019. godine do 15.00 sati po lokalnom vremenu.

 

3. Usmeno javno nadmetanje za prodaju drvne mase tehničkog i ogrevnog drveta i polovnih motornih pila održat će se u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH u kancelariji broj 59, dana 08.11.2019. godine, s početkom u 1100 sati.

 

4. Kompletan tekst javnog konkursa objavljuje se na internet portalu Vlade Brčko distrikta BiH: http://kuji.bdbih.gov.ba/Content/Read/oglasi-kancelarije  i na oglasnoj ploči u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH, a sve dodatne informacije o konkursu mogu se dobiti na broj telefona 049/240-632.

 

GRADONAČELNIK

Mr.sc.Siniša Milić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: