Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja drvnih sortimenata: trupci lišćara i četinara, četinarska celuloza, ogrijevno drvo tvrdih lišćara u dugom, rudno drvo četinara, taninsko drvo...

Datum objave: 23.10.2019. 08:50 / Izvor: Akta.ba, 22.10.2019.

 ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o.

BOSANSKA KRUPA

Na osnovu člana 65.Statuta ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o.Bos.Krupa, tačke 5. Uslova prodaje Cjenovnika o prodaji roba i usluga za 2019. godinu i Odluke o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata, porijeklom iz državnih šuma na teritoriji Federacije BiH (Sl.novine F BiH broj :52/09,25/10), direktor ŠPD"UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o. Bosanska Krupa raspisuje

 

JAVNI POZIV

ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA LICITACIJOM/JAVNIM NADMETANJEM

 

LOT

Vrsta sortimenta

Mjesto prodaje

Klasa

Količina m3

Početna cijena bez PDV-a (KM/m3)

Početna vrijednost bez PDV-a

Depozit 5 % od početne vrijed. LOT-a sa PDV-om

Lokacija

LOT 1

Trupci za rezanje lišćara (bukva)

međustovarište

III

104,32

92,00

9.597,44

 

Podružnica "Šumarija" Bosanski Petrovac G.J. Osječenica-BP odjel 32/2

 

Ukupno LOT 1:

104,32

 

9.597,44

561,45

 

LOT 2

Četin.celuloza u dugom (J/S)

međustovarište

 

43,59

68,00

2.964,12

 

Podružnica "Šumarija" Bosanski Petrovac G.J. Osječenica-BP odjel 32/2

 

Ukupno LOT 2:

43,59

 

2.964,12

173,40

 

LOT 3

Trupci za rezanje lišćara (bukva)

međustovarište

III

30,00

92,00

2.760,00

 

Podružnica "Šumarija" Bosanski Petrovac G.J. Osječenica-BP odjel 25

 

Ukupno LOT 3:

30,00

 

2.760,00

161,46

 

LOT 4

Četin.celuloza u dugom (J/S)

međustovarište

 

30,00

68,00

2.040,00

 

Podružnica "Šumarija" Bosanski Petrovac G.J. Osječenica-BP odjel 25

 

Ukupno LOT 4:

30,00

 

2.040,00

119,34

 

 

Četin.celuloza u dugom (J/S)

međustovarište

 

52,30

68,00

3.556,40

 

Podružnica "Šumarija" Bosanski Petrovac

LOT 5

Četin.celuloza 1-2 m (J/S)

međustovarište

 

9,64

46,00

443,44

 

G.J. Osječenica-BP odjel 53/1

 

Ukupno LOT 5:

61,94

 

3.999,84

233,99

 

LOT 6

Četin.celuloza 1-2 m (J/S)

međustovarište

 

200,00

46,00

9.200,00

 

Podružnica "Šumarija" Bosanski Petrovac G.J. Grmeč-BP odjel 48

 

Ukupno LOT 6:

200,00

 

9.200,00

538,20

 

LOT 7

Četin.celuloza 1-2 m (J/S)

međustovarište

 

200,00

46,00

9.200,00

 

Podružnica "Šumarija" Bosanski Petrovac G.J. Grmeč-BP odjel 49

 

Ukupno LOT 7:

200,00

 

9.200,00

538,20

 

LOT 8

Četin.celuloza 1-2 m (J/S)

međustovarište

 

133,78

46,00

6.153,88

 

Podružnica "Šumarija" Bosanski Petrovac G.J. Grmeč-Krnjeuša odjel 62

 

Ukupno LOT 8:

133,78

 

6.153,88

360,00

 

LOT 9

Četin.celuloza 1-2 m (J/S)

međustovarište

 

108,15

46,00

4.974,90

 

Podružnica "Šumarija" Bosanski Petrovac G.J. Grmeč-Krnjeuša odjel 102/1

 

Ukupno LOT 9:

108,15

 

4.974,90

291,03

 

LOT 10

Četin.celuloza 1-2 m (J/S)

međustovarište

 

200,00

46,00

9.200,00

 

Podružnica "Šumarija" Bosanski Petrovac G.J. Grmeč-Krnjeuša odjel 105/1

 

Ukupno LOT 10:

200,00

 

9.200,00

538,20

 

 

Rudno drvo četinara (J/S)

međustovarište

 

39,00

74,00

2.886,00

 

Podružnica "Šumarija" Ključ G.J. Šiša-Palež odjel 8/1

 

Rudno drvo četinara (J/S)

međustovarište

 

21,61

74,00

1.599,14

 

Podružnica "Šumarija" Ključ G.J. Šiša-Palež odjel 92/2

 

Rudno drvo četinara (J/S)

međustovarište

 

40,51

74,00

2.997,74

 

Podružnica "Šumarija" Ključ G.J. Šiša-Palež odjel 81

LOT 11

Rudno drvo četinara (J/S)

međustovarište

 

11,44

74,00

846,56

 

Podružnica "Šumarija" Ključ G.J. Šiša-Palež odjel 99

 

Rudno drvo četinara (J/S)

međustovarište

 

6,50

74,00

481,00

 

Podružnica "Šumarija" Ključ G.J. Šiša-Palež odjel 107

 

Rudno drvo četinara (J/S)

međustovarište

 

7,58

74,00

560,92

 

Podružnica "Šumarija" Ključ G.J. Šiša-Palež odjel 98

 

Ukupno LOT 11:

126,64

 

9.371,36

548,22

 

 

Trupci za rezanje lišćara (bukva)

međustovarište

I

2,94

132,00

388,08

 

 

 

Trupci za rezanje lišćara (bukva)

međustovarište

II

12,83

113,00

1.449,79

 

 

LOT 12

Trupci za rezanje lišćara (bukva)

međustovarište

III

7,22

92,00

664,24

 

Podružnica "Šumarija" Ključ G.J. Mulež-Ljubinska planina odjel 23

 

 

Ukupno:

22,99

 

2.502,11

 

 

Ogrij. drvo tvrdi lišćari u dugom (bukva)

međustovarište

I-II

182,74

71,00

12.974,54

 

 

 

Ukupno LOT 12:

205,73

 

15.476,65

905,38

 

 

 

 

Četin.celuloza u dugom (J/S)

međustovarište

 

19,00

68,00

1.292,00

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Risovac-Krupa odjel 47

 

Četin.celuloza u dugom (J/S)

međustovarište

 

36,00

68,00

2.448,00

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Risovac-Krupa odjel 51

LOT 13

Četin.celuloza u dugom (J/S)

međustovarište

 

36,00

68,00

2.448,00

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Risovac-Krupa odjel 52/1

 

Četin.celuloza u dugom (J/S)

međustovarište

 

100,00

68,00

6.800,00

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Osječenica-K.Vakuf odjel 51

 

Ukupno LOT 13:

191,00

 

12.988,00

759,80

 

 

Četin.celuloza u dugom (J/S)

međustovarište

 

40,00

68,00

2.720,00

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Risovac-Bihać odjel 85

 

Četin.celuloza u dugom (J/S)

međustovarište

 

59,00

68,00

4.012,00

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Risovac-Bihać odjel 116

LOT 14

Četin.celuloza u dugom (J/S)

međustovarište

 

40,00

68,00

2.720,00

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Risovac-Bihać odjel 86

 

Četin.celuloza u dugom (J/S)

međustovarište

 

90,00

68,00

6.120,00

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Risovac-Bihać odjel 90

 

Četin.celuloza u dugom (J/S)

međustovarište

 

28,00

68,00

1.904,00

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Risovac-Bihać odjel 93

 

Ukupno LOT 14:

257,00

 

17.476,00

1.022,35

 

 

Četin.celuloza 1-2 m (J/S)

međustovarište

 

36,00

46,00

1.656,00

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Risovac-Bihać odjel 116

 

Četin.celuloza 1-2 m (J/S)

međustovarište

 

20,00

46,00

920,00

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Risovac-Bihać odjel 76

 

Četin.celuloza 1-2 m (J/S)

međustovarište

 

38,00

46,00

1.748,00

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Risovac-Bihać odjel 86

 

Četin.celuloza 1-2 m (J/S)

međustovarište

 

40,00

46,00

1.840,00

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Risovac-Bihać odjel 90

LOT 15

Četin.celuloza 1-2 m (J/S)

međustovarište

 

13,00

46,00

598,00

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Risovac-Bihać odjel 93

 

Četin.celuloza 1-2 m (J/S)

međustovarište

 

24,00

46,00

1.104,00

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Risovac-Krupa odjel 47

 

Četin.celuloza 1-2 m (J/S)

međustovarište

 

9,00

46,00

414,00

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Risovac-Krupa odjel 52/1

 

Četin.celuloza 1-2 m (J/S)

međustovarište

 

41,00

46,00

1.886,00

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Risovac-Krupa odjel 157/1

 

Ukupno LOT 15:

221,00

 

10.166,00

594,71

 

 

Trupci za rezanje četinari (J/S)

međustovarište

I

5,00

154,00

770,00

 

 

 

Trupci za rezanje četinari (J/S)

međustovarište

II

25,00

133,00

3.325,00

 

Podružnica "Šumarija" Bihać

 

Trupci za rezanje četinari (J/S)

međustovarište

III

65,00

116,00

7.540,00

 

G.J. Plješevica odjel 45/1

 

 

 

Ukupno:

95,00

 

11.635,00

 

 

 

Trupci za rezanje četinari (J/S)

međustovarište

I

2,50

154,00

385,00

 

 

 

Trupci za rezanje četinari (J/S)

međustovarište

II

13,50

133,00

1.795,50

 

Podružnica "Šumarija" Bihać

LOT 16

Trupci za rezanje četinari (J/S)

međustovarište

III

46,00

116,00

5.336,00

 

G.J. Plješevica odjel 43

 

 

 

Ukupno:

62,00

 

7.516,50

 

 

 

Trupci za rezanje četinari (J/S)

međustovarište

I

10,00

154,00

1.540,00

 

 

 

Trupci za rezanje četinari (J/S)

međustovarište

II

10,00

133,00

1.330,00

 

Podružnica "Šumarija" Bihać

 

Trupci za rezanje četinari (J/S)

međustovarište

III

95,00

116,00

11.020,00

 

G.J. Plješevica odjel 56

 

 

 

Ukupno:

115,00

 

13.890,00

 

 

 

Ukupno LOT 16:

272,00

 

33.041,50

1.932,93

 

 

Trupci za rezanje četinari (J/S)

međustovarište

I

3,00

154,00

462,00

 

 

 

Trupci za rezanje četinari (J/S)

međustovarište

II

50,00

133,00

6.650,00

 

Podružnica "Šumarija" Bihać

 

Trupci za rezanje četinari (J/S)

međustovarište

III

45,00

116,00

5.220,00

 

G.J. Plješevica odjel 44

 

 

 

Ukupno:

98,00

 

12.332,00

 

 

 

Trupci za rezanje četinari (J/S)

međustovarište

II

15,00

133,00

1.995,00

 

 

LOT 17

Trupci za rezanje četinari (J/S)

međustovarište

III

150,00

116,00

17.400,00

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Plješevica odjel 61

 

 

Ukupno:

165,00

 

19.395,00

 

 

Trupci za rezanje četinari (J/S)

međustovarište

I

10,00

154,00

1.540,00

 

 

 

Trupci za rezanje četinari (J/S)

međustovarište

II

10,00

133,00

1.330,00

 

Podružnica "Šumarija" Bihać

 

Trupci za rezanje četinari (J/S)

međustovarište

III

50,00

116,00

5.800,00

 

G.J. Plješevica odjel 55

 

 

 

Ukupno:

70,00

 

8.670,00

 

 

 

Ukupno LOT 17:

333,00

 

40.397,00

2.363,22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOT 18

Trupci za rezanje lišćara (bukva)

stovarište

III

23,68

92,00

2.178,56

 

Podružnica "Šumarija" Bihać Glavno stovarište-Centralni magacin

 

Ukupno LOT 18:

23,68

 

2.178,56

127,45

 

 

 

2.741,83

 

 

 

 

 

 

LOT 19

Trupci za rezanje četinari (J/S)

šuma panj

I

1,00

125,50

125,50

 

Podružnica "Šumarija" Ključ G.J. Šiša-Palež odjel 121

Trupci za rezanje četinari (J/S)

šuma panj

II

2,00

104,50

209,00

 

Trupci za rezanje četinari (J/S)

šuma panj

III

15,00

87,50

1.312,50

 

 

 

Ukupno:

18,00

 

1.647,00

 

Rudno drvo četinara (J/S)

šuma panj

 

10,00

44,70

447,00

 

Trupci za rezanje lišćara (bukva)

šuma panj

I

65,00

99,30

6.454,50

 

Trupci za rezanje lišćara (bukva)

šuma panj

II

5,00

80,30

401,50

 

 

 

Ukupno:

70,00

 

6.856,00

 

Ogrijevno drvo tvrdi lišćari u dugom (bukva)

šuma panj

I-II

1.160,00

41,20

47.792,00

 

Ukupno LOT 19:

1.258,00

 

56.742,00

3.319,41

 

LOT 20

Ogrijevno drvo tvrdi lišćari cijepani (bukva)

šuma panj

I-II

12,87

37,00

476,19

 

Podružnica "Šumarija" Cazin G.J. Kladušnica odjel 9

Ogrijevno drvo meki lišćari cijepani

šuma panj

I-II

16,75

21,00

351,75

 

Taninsko drvo kestena

šuma panj

 

323,57

24,00

7.765,68

 

Ukupno LOT 20:

353,19

 

8.593,62

502,73

 

LOT 21

Četin.celuloza u dugom (smrča)

šuma panj

 

42,00

41,00

1.722,00

 

Podružnica "Šumarija" Cazin G.J. Glinica odjel 85

Četin.celuloza 1-2 m (smrča)

šuma panj

 

96,60

26,00

2.511,60

 

Četin.celuloza 1-2 m (smrča)

šuma panj

 

15,00

26,00

390,00

 

Podružnica "Šumarija" Cazin G.J. Gomila odjel 50

Ukupno LOT 21:

153,60

 

4.623,60

270,48

 

LOT 22

Trupci za rezanje lišćara (bukva)

šuma panj

I

4,50

99,30

446,85

 

Podružnica "Šumarija" Sanski Most G.J. Japra odjel 54

Trupci za rezanje lišćara (bukva)

šuma panj

III

4,00

59,30

237,20

 

 

 

Ukupno:

8,50

 

684,05

 

Ogrijevno drvo tvrdi lišćari u dugom (bukva)

šuma panj

I-II

165,00

41,20

6.798,00

 

Ukupno LOT 22:

173,50

 

7.482,05

437,70

 

LOT 23

Ogrijevno drvo tvrdi lišćari u dugom (bukva, grab, jasen, javor)

šuma panj

I-II

55,00

41,20

2.266,00

 

Podružnica "Šumarija" Bosanski Petrovac G.J. Grmeč-Krnjeuša odjel 104/2

Ogrijevno drvo tvrdi lišćari cijepani (bukva, grab, jasen, javor)

šuma panj

I-II

25,00

37,00

925,00

 

Ukupno LOT 23:

80,00

 

3.191,00

186,67

 

LOT 24

Ogrijevno drvo tvrdi lišćari u dugom (bukva, grab, jasen, javor)

šuma panj

I-II

100,00

41,20

4.120,00

 

Podružnica "Šumarija" Bosanski Petrovac G.J. Osječenica BP odjel 45

Ukupno LOT 24:

100,00

 

4.120,00

241,02

 

LOT 25

Ogrijevno drvo tvrdi lišćari u dugom (bukva)

šuma panj

I-II

164,40

41,20

6.773,28

 

Podružnica "Šumarija" Cazin G.J. Glinica odjel 66

Ogrijevno drvo tvrdi lišćari u dugom (hrast)

šuma panj

I-II

28,80

41,20

1.186,56

 

Ogrijevno drvo tvrdi lišćari cijepani (bukva)

šuma panj

I-II

350,52

37,00

12.969,24

 

Ogrijevno drvo tvrdi lišćari cijepani (hrast)

šuma panj

I-II

3,88

32,00

124,16

 

Ogrijevno drvo tvrdi lišćari cijepani (kesten)

šuma panj

I-II

44,56

32,00

1.425,92

 

Ogrijevno drvo meki lišćari cijepani

šuma panj

I-II

19,68

21,00

413,28

 

Ogrijevno drvo tvrdi lišćari cijepani

šuma panj

I-II

68,84

37,00

2.547,08

 

Ukupno LOT 25:

680,68

 

25.439,52

1.488,21

 

 

Ukupno LOT 1 DO LOT 25:

5.540,80

 

311.377,04

18.215,56

 

 

 

Red.br.

Vrsta sortimenta

 

Klasa

m3

1

Trupci za rezanje lišćara (bukva)

međustovarište

I-III

180,99

2

Trupci za rezanje četinara (J/S)

međustovarište

I-III

605,00

3

Četin.celuloza u dugom (J/S)

međustovarište

 

573,89

4

Četin.celuloza 1-2 m (J/S)

međustovarište

 

1.072,57

5

Rudno drvo četinara (J/S)

međustovarište

 

126,64

6

Ogrij. drvo tvrdi lišćari u dugom (bukva)

međustovarište

I-II

182,74

UKUPNO MEĐUSTOVARIŠTE:

2.741,83

1

Trupci za rezanje lišćara (bukva)

šuma panj

I-III

78,50

2

Trupci za rezanje četinari (J/S)

šuma panj

I-III

18,00

3

Četin.celuloza u dugom (smrča)

šuma panj

 

42,00

4

Četin.celuloza 1-2 m (smrča)

šuma panj

 

111,60

5

Rudno drvo četinara (J/S)

šuma panj

 

10,00

6

Ogrijevno drvo tvrdi lišćari u dugom (bukva, grab, jasen, javor)

šuma panj

I-II

1.673,20

7

Ogrijevno drvo tvrdi lišćari cijepani (bukva, grab, jasen, javor)

šuma panj

I-II

457,23

8

Ogrijevno drvo tvrdi lišćari cijepani (hrast i kesten)

šuma panj

I-II

48,44

9

Ogrijevno drvo meki lišćari cijepani

šuma panj

I-II

36,43

10

Taninsko drvo kestena

šuma panj

 

323,57

UKUPNO ŠUMA PANJ:

2.798,97

UKUPNO MEĐUSTOVARISTE I SUMA PANJ:

5.540,80

 

 

2. Podnošenje ponude i uslovi ponude

Pravo učešća na licitaciji/javnom nadmetanju imaju sva pravna lica koja ispunjavaju sljedeće opće uslove:

Da posjeduje Rješenje o upisu u sudski registar (priložiti orginal ili ovjerenu kopiju ne stariju od 3 mjeseca.

Dokaz za ispunjavanje uslova za obavljanje djelatnosti rezanja drveta, cijepanje drveta, polufinalne, finalne i hemijske prerade drveta ili da su registrovana za promet šumskih drvnih sortimenata (priložiti orginal ili ovjerenu kopiju ne stariju od 3 mjeseca).

Da posjeduje Rješenje nadležnog organa o saglasnosti o izvođenju radova u šumarstvu (sječa, izvoz i iznos šumskih drvnih sortimenata), kod kupovine drvnih sortimenta na šuma panju ili da dostavi rješenje podugovarača.

Ukoliko ponuđač ima ugovorene usluge sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenata sa ŠPD-om ili isti angažuje drugo lice za izvođenje usluga sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenata ili da ne izvršava prethodno ugovorene usluge sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenata, dužan je priložiti izjavu - saglasnost sa ŠPD-om da se realizacijom oglašenog LOT-a na šuma panju neće ugroziti izvršenje ugovorene dinamike usluga sječe, izvoza i iznosa sa ŠPD-om.

Da imaju porezni i PDV broj (priložiti orginal ili ovjerenu kopiju ne stariju od 3 mjeseca).

Da nisu dužnici ŠPD"Unsko-sanske šume"d.o.o.Bos.Krupa.

Da imaju aktivan transakcijski račun (potvrda banke ili izjava).

Dokaz o izvršenoj uplati depozita u iznosu 5 % od vrijednosti drvnih sortimenata sa uključenim PDV-om pojedinačno za svaki LOT za čiju kupovinu se prijavljuje na transakcijski račun ŠPD-a broj: 3385302261144206 „UniCredit bank"d.d.

 

3. Sadržaj ponude

Ponuda treba da sadrži: Ime i adresu ponuđača. Ponuđena cijena.

Dokaz o ispunjavanju općih uslova iz tačke 2.

Kupci koji imaju već dostavljene dokaze o ispunjavanju općih uslova iz tačke 2. u ŠPD"Unsko-sanske šume d.o.o. Bos.Krupa, nisu dužni uz sadržaj ponude iste prilagati.

 

4. Dostava ponude

Ponude se predaju na adresu: ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o. Bos.Krupa, Radnička bb sa naznakom na koverti „ponuda za drvne sortimente" ne otvaraj i obavezno navesti broj LOT-a. Ponude se dostavljaju pojedinačno za svaki LOT sa priloženom uplatom depozita.

Rok za dostavljanje ponude je do 28.10.2019.god. do 11:00 sati.

 

5.Otvaranje ponude

Otvaranje ponuda izvršit će komisija za prodaju drvnih sortimenata putem javnog poziva, javno dana 28.10.2019.god. (Ponedjeljak) u 11,30 satiprostorijama ŠPD „Unsko-sanske šume" d.o.o. Bos.Krupa, Radnička b.b. uz mogućnost prisustva ponuđača.

 

6. Kriterije za ocjenu ponuda i odabir ponuđača.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona kojom je ponuđena najveća cijena.

Sa učesnikom licitacije, koji je ponudio najveću cijenu će se zaključiti kupoprodajni ugovor u roku dva dana od dana održanog javnog nadmetanja. Svaki ponuđač ponudu može povući do vremena početka javne licitacije. U tom slučaju istom će biti vraćena neotvorena ponuda i uplaćeni depozit. Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od kupovine ili ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene u određenom roku, uplaćeni depozit se zadržava, a prodaja šumskih drvnih sortimenata će se izvršiti sljedećem najpovoljnijem ponuđaču.

Ostalim ponuđačima se vraća uplaćeni depozit. Prigovor na provedeni postupak licitacije i odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača može se istaći na dan otvaranja ponuda. Naknadni prigovori se neće uvažavati. Način plaćanja: avans za vrijednost LOT-a .

 

Isporuka:

Za LOT 1, LOT 3, LOT 23, LOT 24 rok je 20 dana

Za LOT 2, LOT 4, LOT 5, LOT 8, LOT 9, LOT 10, LOT 12, LOT 13, LOT 14, LOT 15, LOT 16, LOT 17, LOT 18 rok je 30 dana

Za LOT 6, LOT 7 rok je 45 dana

Za LOT 11, LOT 20, LOT 21, LOT 25 rok je 60 dana

Za LOT 19, LOT 22 rok je 31.12.2019. godine

Rok za potpis ugovora 3 dana od dana Odluke o dodjeli. Ukoliko Kupac ne potpiše Ugovor u navedenom roku, Ugovor se smatra ne važećim, a Prodavac zadržava uplaćenu kauciju.

Ukoliko kupac potpiše Ugovor na prijavljeni LOT, a ne preuzme ugovorene količine, uplaćenu kauciju od 5% vrijednost LOT-a zadržava prodavac. Depozit neće biti vraćen kupcu.

 

Drvni sortimenti se kupuju u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

 

7. Dodatne informacije

Sve neophodne informacije za javni oglas mogu se dobiti u službi za komercijalne poslove ŠPD-a na broj 037/476-906 i 037/476-901. Obavjest o javnom oglasu za prodaju drvnih sortimenata licitacijom/javnim nadmetanjem objaviti u jednom dnevnom listu „Federaciji BiH" a cjelovit tekst javnog oglasa staviti na web stranicu i oglasne table ŠPD-a.

 

PRILOG:

licitacija-IX.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: