Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izdavanje u zakup sa pravom preče kupovine - Poslovni prostor 1. sprat (ukupne površine 269 m2), Brod

Datum objave: 27.01.2020. 08:47 / Izvor: Akta.ba, 24.01.2020.

Obavještenje o postupku dostavljanja ponuda na pravo zaključenja ugovora o zakupu sa pravom preče kupovine nekretnina (bez objavljene cijene) - Brod 269m2

Objavljeno: 24.01.2020. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 10.02.2020. godine

                                                                                   

 

OPTIMA Grupa“ d.o.o. Banja Luka (Organizator postupka) objavljuje postupak dostavljanja ponuda na pravo zaključenja ugovora o zakupu sa pravom preče kupovine nekretnina „Rafinerija nafte Brod“ a.d.

 

1 Naziv Zakupodavca:    „Rafinerija nafte Brod“ a.d.

2 Adresa:  ul. Svetog Save, br.106, Brod

3 Organizator postupka:  „OPTIMA Grupa“ d.o.o. Banja Luka, ul. Кralja Alfonsa XIII 37A,78000 Banja Luka

4 Odgovorna lica i kontakt informacija: Organizacioni i komercijalni dio:

Sandra Drinić

tel.: +38751242808

E-mail: drinics@optimagrupa.net

 

Tehnički dio:

Savo Кojić          

tel.: +38753626 086 

E-mail: КojicSavo@rafinerija.com

 

5 Način: putem dostavljanja ponuda

6 Otvorenost postupka otvoreni

7 Predmet  ugovora o zakupu sa pravom preče kupovine          

Poslovni prostor 1. sprat (ukupne površine 269 m2), Brod;

8 Mjesto gdje se nalazi objekat                ul. Svetog Save, br. b/b, Brod, Republika Srpska

9 Broj lotova:     -

10 Podaci o početnoj cijeni zakupa:        -

11 Datum početka podnošenja ponuda      27.01.2020. godine

12 Datum završetka podnošenja ponuda      10.02.2020. godine

13 Datum razmatranja ponuda i registracije učesnika    Određuje tenderska komisija

14 Mjesto i način dostavljanja dokumentacije za pripremu komercijalne ponude:         

Svi dokumenti dostavljaju se u pisanom obliku na adresu, „OPTIMA Grupa“ d.o.o. Banja Luka, ul. Кralja Alfonsa XIII 37A,78000 Banja Luka, sa naznakom „Ponuda za zaključivanje ugovora o zakupu sa pravom preče kupovine  poslovnog prostora 1. sprat (ukupne površine 269 m2) u Brodu -NE OTVARATI“.

Obrasci dokumenata se skidaju sa zvaničnog sajta „Rafinerija nafte Brod“a.d. (www.rafinerija.com ) i „OPTIMA Grupa“ d.o.o. Banja Luka (www.optimagrupa.net  )

15 Iznos, rok, i način plaćanja naknade Organizatoru za dostavljanje dokumentacije, ako je takvu naknadu odredio Organizator postupka   Organizator postupka nije odredio naknadu koja mu se mora platiti za dostavljanje dokumenata

16 Mjesto sumiranja rezultata  „OPTIMA Grupa“d.o.o. Banja Luka , adresa: Кralja Alfonsa XIII br. 37a, Banja Luka 78000

17 Datum sumiranja rezultata   Određuje Tenderska komisija

18 Dokumentacija koja se prilaže:          

- Dokumentacija u postupku dostavljanja ponuda na pravo zaključenja ugovora o zakupu sa pravom preče kupovine;

- Obrazac Prijave za fizička i pravna lica;

- Opis dokumenata;

- Obrazac 1 (komercijalna ponuda);

- Obrazac 2 (pismo garancije)

- Obrazac 3 (saglasnost fizičkog lica na obradu njegovih ličnih podataka);

- Podaci o objektu;

- Prijedlog ugovora o zakupu sa pravom preče kupovine

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: