Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izdavanje u zakup montažnog objekta - drvena kućica na šetalištu Guber u Srebrenici

Datum objave: 30.01.2020. 12:06 / Izvor: Nezavisne novine, 30.01.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA SREBRENICA

NAČELNIK OPŠTINE

 

Srebrenica ,23.01.2020.

 Broj: 01-014- /19

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni Glasnik Republike Srpske, broj 97/16) i člana 95. stav 3. Statuta opštine Srebrenica ("Službeni Glasnik opštine Srebrenica", broj 2/18). a na osnovu Odluke o davanju saglasnosti Načelniku opštine za pokretanje procedure za izdavanje u zakup montažnog objekta(drvena kućica) na šetalištu Guber koja je donijeta od strane Skupštine opštine Srebrenice dana 30.12.20019. godine pod brojem: 01-022-274/19 , i Odluke o postupku i uslovima izdvanja u zakup poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i objekata na kojima je nosilac prava raspolaganja opština Srebrenica koja je donijeta od strane Skupštine opštine Srebrenice broj: 01-022-402/17 od 27.12.2017. godine Načelnik opštine raspisuje:

 

OGLAS

O DAVANJU U ZAКUP POSLOVNOG OBJEКATA U SREBRENICI

 

I

Opština Srebrenica, daje u zakup, javnim nadmetanjem-pribavljanjem pismenih ponuda sljedeći poslovni objekat: - Montažni objekat drvena kućica na šetalištu Guber u Srebrenici

Кoja se nalazi u ulici -šetalište Banje Guber: na zemljištu označenom kao - k.č. br 454/1 aš КO Srebrenica. Površina objektaje 24t2.

Sa početnom cijenom zakupa od: 50,00 КM/mjesec;

 

II

Učesnik na javnom nadmetanju - ponuđač može biti svako pravno ili fizičko lice, osim lica kojima to zakon ili drugi propis onemogućuju. Ponude moraju biti u zatvorenim omotima i označene imenom i nazivom ponuđača, predaju se u šalter sali opštine Srebrenica neposredno ili putem pošte, najmanje sat vremena prije vremena koji je određen za otvaranje pismenih ponuda.

Otvaranje pismenih ponuda, na kojem mogu pristupiti svi ponuđači ili njihovi opunomoćenici sa potpisanom i ovjerenom punomoći, održaće se 17.02.2020 u zgradi opštinske uprave opština Srebrenica Skupštinska sala opštine Srebrenica, sa početkomu 11:00 časova.

 

Načelnik Opštine

Mladen Grujičić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: