Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.03.2023. 13:25

Prodaja putničkog vozila marke Škoda

Izvor: Akta.ba, 21.03.2023.

Na osnovu člana 82. Zakona o lokanoj samoupravi („Službenn glasnik Republike Srpske", br. 97/16, 36/19 i 61/21), člana 87. Statuta opštine Višegrad („Službeni glasnik opštine Višegrad", br. 6/17 i 3/19), a u skladu sa Odlukom o prodaji putničkog vozila u vlasništvu opštine Višegrad putem javnog konkursa-licitacije ("Službeni glasnik Кepublike Srspke", broj: 3/23). načelnik opštine, Višegrad. oglašava

 

JAVNI КONКURS - LICITACIJU

 

I

Raspisuje se Javna licitacija za prodaju putničkog automobila u vlasništvu opštine Višegrad i to:

putničko vozilo Marke„Škoda" ,

- tip: OCTAVIA A7 AMBITION 2,0 TDI, limuzina sa zakošenim zadnjim vratima,

- broj šasije: TMBBBBAJ4NE6E0063561,

- registarski broj: 093 К 746, oblik karoserije: limuzina, godina proizvodnje :2013. godine,

- podaci o prvoj registraciji u BiH 27.09.2013. godine, masavozila: 1355,

- boja vozila plava, broj mjesta za sjedenje: 5,

- broj vrata: 4+1,

- radna zapremina motora: 1968,

- vrsta goriva: dizel,

- rok važnosti registracije do 28.09.2023. godine.

II            

Javni konkurs-licitacija će se održati usmenim putem dana 30.03.2023. godine (četvrtak ) u prostorijama skupštinske sale opštine Višegrad s početkom u 12,00 časova.

III           

Početna prodajna cijena navedenog putničkog automobila u vlasništvu ognntine Višegrad iznosi :

- 8.615,04 КM. (slovima: osamhiljadašeststotinapetnaest 04/100 КM, PDV snosi kupac i isti nije uračunat u cijenu.

Početna prodajna cijena je utvrđena na osnovu nalaza i mišljenja broj 0044-1/2003 OD 07.03.2023. godine, stalnog sudskog vještaka dr.sc. Igor Marković dipl. inž.

Predmet licitacije prodaje se u viđenom stanju, bez prava kupca ia naknadne reklamacije za materijalne nedostatke.

V            

Pravo učešća na licitaciji imaju sva zainteresovana lica koja najksnije 1(jedan) sat prije zakazane usmene licitacije na pisarnici opštine Višegrad (prijemna kancelarija) predaju prijavu za učeće na licitaciji kao i dokaz o uplati iznosa kaucijeod 10% početne prodajne cijene,odnosno ukupno 856,05 КM (slovima: osamstotinapedesetšest i 05/100).

Prijava na predmenti Javni poziv mora da sadrži ime i prezime učesnika licitacije, adresu prebivališta. kontakt telefon i poziv na broj javnog konkursa dok su lični dokument dužn da predoče komisiji na uvid u postupku licitacije.

VI          

Кaucija će po završetku licitacije biti vraćena svim učesnicima. osim najboljem ponuđaču kome će se licitirani iznos umanjiti za iznos položene kaucije. Najuspješniji učesnik gubi pravo na povrat kaucije ukoliko u roku od 3 (tri) dana ne izvrši uplatu za licitirano vozilo.

VII         

Preuzimanje kupljenog vozila kupac može izvršiti tek po uplati cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene postignute na licitaciji. Sa najpovoljnijim ponuđačem u roku od 15 dana po izvršenoj licitaciji sačiniće se kupoprodajni ugovor za motorno putničko vozilo koje je predmet licitacije.

VIII        

Predmet licitacije putničko vozilo MapКe„Škoda", može se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 07,30 do 15,30 u garaži opštine Višegrad, Andrićgrad b.b. uz prisustvo vozača Marka Simeunovića (kontakt osoba) u Opštinskoj upravi Višegrad. broj telefona opštine Višegrad. 058/620-226.

Javni konkurs-licitacij a za prodaju putničkog vozila Marke„Škoda", objaviće se na oglansoj tabli opštine Višegrad i zvaničnom sajtu opštine Višegrad.

 

 

Broj: 02- 013-41 /23

Datum: 20.03.2023. godine        

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: