Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja kombija marke Volkswagen

Datum objave: 05.05.2023. 11:22 / Izvor: Oslobođenje, 05.05.2023.

Na osnovu Odluke o prodaji motornih vozila VW LT 28 Kombi (reg. Oznake E87-O-055) putem otvorene -usmene licitacije broj: 1583/23 od 31.03.2023. godine, te člana 54. Statuta ZU Dom zdravlja Cazin (broj:4470/13 od 26.09.2023. godine) direktor objavljuje:

 

JAVNU LICITACIJU ZA PRODAJU AUTOMOBILA

 

Prodaje se motorno vozilo „Kombi, marke volksvvagen, Tip 2 DM, LT 28", godina proiz. 1998, snaga 75 KW, zapremina 2459 i pređenih kilometara 489000" putem otvorene-usmene licitacije. Početna prodajna cijena: 3.000,00 KM. Vozilo je u voznom stanju i može se pogledati svakim radnim danom od 07 do 15 sati, do 12.05.2023. godine.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, koja zaključno sa danom 12.05.2023. godine do 15 sati, izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% početne vrijednosti na ŽR broj: 161-035-00252800-85 otvoren kod d.d. Raiffeisen banke ili na šalteru naplate.

Na adresu ZU Dom zdravlja Cazin, ulica Indire Pjanić 28., 77220 Cazin, do 12.05.2023. godine, do 15 sati, pravna/fizička lica dužna su lično ili putem pošte, u zatvorenoj koverti dostaviti prijavu koja sadrži:

Za pravna lica: Naziv pravnog lica, tačna adresa i broj telefona, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, dokaz o uplati depozita, broj: Ž-R za povrat uplaćenog depozita, te kopija rješenja o registraciji i ID broj.

Za fizička lica: Ime i prezime, tačnu adresu i broj telefona, dokaz o uplati depozita, broj tekućeg računa za povrat uplaćenog depozita, ako je uplatu izvršio žiralno ili izjašnjenje da isti želi da mu se novac vrati putem blagajne, ako je uplatu izvršio putem blagajne u Ustanovi, te kopija lične karte.

Na koverti obavezno navesti: „Za licitacijsku prodaju vozila „Kombi LT 28 ".

Komisija za licitaciju vozila provest će postupak licitacije, pod uvijetom da je za predmetnu licitaciju prijavljen najmanje 1 G'edan) učesnik. Komisija u postupku provođenja postupat će u skladu sa pravilma utvrđenim ovim oglasom i Odlukama UO ZU Dom zdravlja Cazin. Prodaja se vrši po sistemu viđeno-kupljeno. Ponuđena cijena mora biti veća za minimalno 50,00 KM, od početno formirane cijene.

Rok uplate izlicitirane vrijednosti je 7 radnih dana od dana završene licitacije.

Usmeno javno nadmetanje održat će se dana 15.05.2023. u 12 sati u prostorijama biblioteke. Kontakt osoba: Ekmečić Merima, dipl.ecc.i Bašić Ensada, dipl.pravnik, broj telefona: 037/515-441.

 

Broj: 2346 /23

Dana: 03.05.2023. godine

 

DIREKTOR

dr. Amir Murić, spec.neuropsihijatrije

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: