Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja srebrenog i zlatnog nakita (lančići, prstenovi, narukvice, naušnice, privjesci)

Datum objave: 05.05.2023. 14:09 / Izvor: Akta.ba, 05.05.2023.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA - FINANSIJA

POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

KANTONALNI POREZNI URED SARAJEVO

 

Na osnovu čl. 54 Zakona o Poreznoj upravi FBiH ("Sl. novine F BiH", 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 91/15 i 44/22) i čl. 62. do 69. Pravilnika o procedurama prisilne naplate poreznih obaveza ("Sl. novine Federacije BiH", broj: 50/02, 54/03, 31/11, 38/16, 69/17 i 18/21) i Odluka Vlade Federacije BiH o postupanju s nakitom od plemenitih metala oduzetog od strane Porezne uprave FBiH broj: 226/2018 od 21.03.2018. godine i broj 237/2020 od 20.02.2020. godine, Porezna uprava Federacije BiH, Kantonalni porezni ured Sarajevo, oglašava prodaju nakita od plemenitih metala oduzetog od strane Porezne uprave Federacije BiH, putem:

 

DIREKTNE PRODAJE

 

GRUPA

VRSTA ROBE

KOM

TEŽINA U GRAMIMA

Prva

36 prstenova i 1 par naušnica, sve od žutog 14 karatnog zlata - nudi se po vrijednosti materijala - zlata

37

122,87

Druga

2 prstena od bijelog 14 karatnog zlata; 5 pari naušnica; 4 ogrlice i 1 privjesak sve od žutog 14 karatnog zlata - nudi se po vrijednosti standardnog zlatnog nakita

12

58, 60

Ukupno

36 prstenova; 4 ogrlice; 1 privjesak; i 6 pari naušnica, sve od žutog 14 karatnog zlata, i 2 prstena od bijelog 14 karatnog zlata

49

181 ,47

 

 

II

GRUPA

VRSTA ROBE

KOM

TEŽINA U GRAMIMA

Prva

17 prstenova od žutog 14 karatnog zlata - nude se po vrijednosti materijala - zlata.

17

25,00

Druga

1 prsten od bijelog zlata i 1 muški prsten sa oniksom - nude se po vrijednosti standardnog zlatnog nakita. Navedeni nakit je 14 karatno zlato

2

9,80

Treća

1 narukvica sa sitnim safirima i cirkonima od bijelog i žutog zlata i 1 narukvica od bijelog zlata - nude se po vrijednosti nakita od zlata kvalitetnije i atraktivnije izrade. Navedeni nakit je 14 karatno zlato

2

24, 00

Ukupno

17 prstenova od žutog zlata; 1 prsten od bijelog zlata; 1 muški prsten sa oniksom; 1 narukvica sa sitnim safirima i cirkonima od bijelog i žutog zlata i 1 narukvica od bijelog zlata. Navedeni nakit je 14 karatno zlato

21

58, 80

 

 

III

GRUPA

VRSTA ROBE

KOM

TEŽINA U GRAMIMA

Prva

2 narukvice sa oprugama; 1 prsten sa opalom; 1 prsten sa krizolitom i 1 muški prsten sa ahatom - nude se po vrijednosti nakita od zlata kvalitetnije i atraktivnije izrade. Navedeni nakit je 14 karatno zlato

5

55,08

Druga

3 prstena; 5 lančića; 1 par naušnica - nudi se po vrijednosti standardnog zlatnog nakita. Navedeni nakit je 14 karatno zlato

9

33,10

Ukupno

6 prstenova; 2 narukvice; 5 lančića i 1 par naušnica sve od žutog 14 karatnog zlata

14

88,18

 

 

GRUPA

VRSTA ROBE

KOM

TEŽINA U GRAMIMA

Prva

2 prstena i 1 lančić od žutog 14 karatnog zlata - nude se po vrijednosti materijala - zlata

3

17,53

 

 

V

GRUPA

VRSTA ROBE

KOM

TEŽINA U GRAMIMA

Prva

19 prstena i 18 narukvica od žutog 14 karatnog zlata - nudi se po vrijednosti standardnog zlatnog nakita

37

157,25

 

 

VI

GRUPA

VRSTA ROBE

KOM

TEŽINA U GRAMIMA

Prva

13 prstenova; 1 ogrlica; 2 lančića i 1 par naušnica, sve od žutog 14 karatnog zlata - nudi se po vrijednosti materijala - zlata

17

32,19

 

 

VII

GRUPA

VRSTA ROBE

KOM

TEŽINA U GRAMIMA

Prva

2 prstena; 1 narukvica; 50 privjesaka i 1 par naušnica, sve od žutog 14 karatnog zlata - nudi se po vrijednosti standardnog zlatnog nakita

54

101,41

Druga

1 privjesak sa 5 plavih safira i 5 malih brljanata (po 0,03 ct-a (karata))

1

1,30

Ukupno

2 prstena; 1 narukvica; 51 privjesaka i 1 par naušnica, sve od žutog 14 karatnog zlata

55

102,71

 

 

VIII

GRUPA

VRSTA ROBE

KOM

TEŽINA U GRAMIMA

Prva

4 prstena; 1 privjesak; 6 pari naušnica, sve od srebra finoće 925

11

71,39

 

 

IX

GRUPA

VRSTA ROBE

KOM

TEŽINA U GRAMIMA

Prva

1 ogrlica; 13 lančića i 10 narukvica, sve od žutog 14 karatnog zlata - nudi se po vrijednosti standardnog zlatnog nakita

24

57,35

Druga

3 narukvice i 45 prstenova, sve od žutog 14 karatnog zlata - nudi se po vrijednosti materijala - zlata

48

93, 28

Ukupno

45 prstenova; 1 ogrlica; 13 narukvica i 13 lančića, sve od žutog 14 karatnog zlata

72

150 ,63

 

 

GRUPA

VRSTA ROBE

KOM

TEŽINA U GRAMIMA

Prva

7 prstenova; 2 ogrlice; 2 narukvice; 10 privjesaka i 10 pari naušnica, sve od žutog 14 karatnog zlata - nudi se po vrijednosti standardnog zlatnog nakita

31

81, 11

 

 

XI

GRUPA

VRSTA ROBE

KOM

TEŽINA U GRAMIMA

Prva

1 narukvica od žutog 14 karatnog zlata - nudi se po vrijednosti materijala - zlata

1

9,06

Druga

2 narukvice od žutog 14 karatnog zlata - nude se po vrijednosti standardnog zlatnog nakita

2

15,60

Treća

29 ogrlica; 53 narukvice; 2 privjeska i 28 lančića, sve od žutog 14 karatnog zlata - nudi se po vrijednosti nakita od zlata kvalitetnije i atraktivnije izrade

112

1.236,37

Ukupno

29 ogrlica; 56 narukvica; 2 privjeska i 28 lančića, sve od žutog 14 karatnog zlata

115

1.261,03

 

 

XII

GRUPA

VRSTA ROBE

KOM

TEŽINA U GRAMIMA

Prva

150 prstenova (od kojih je 15 burmi) i 1 par naušnica, sve od žutog i bijelog 14 karatnog zlata - nudi se po vrijednosti materijala - zlata

151

618,46

Druga

43 narukvice; 26 privjesaka; 59 lančića; 30 pari naušnica i 4 broša, sve od žutog i bijelog 14 karatnog zlata - nudi se po vrijednosti standardnog zlatnog nakita

162

874,74

Ukupno

150 prstenova (od kojih je 15 burmi), 59 lančića; 43 narukvice, 26 privjesaka, 31 par naušnica i 4 broša, sve od žutog i bijelog 14 karatnog zlata

313

1.493,20

 

 

XIII

GRUPA

VRSTA ROBE

KOM

TEŽINA U GRAMIMA

Prva

4 prstena; 2 narukvice i 2 lančića, sve od žutog 14 karatnog zlata - nudi se po vrijednosti standardnog zlatnog nakita

8

24,68

 

 

XIV

GRUPA

VRSTA ROBE

KOM

TEŽINA U GRAMIMA

Prva

1 prsten; 1 narukvica i 1 lančić, sve od žutog 14 karatnog zlata - nudi se po vrijednosti standardnog zlatnog nakita

3

12,66

 

 

XV

GRUPA

VRSTA ROBE

KOM

TEŽINA U GRAMIMA

Prva

11 prstenova; 1 narukvica; 2 privjeska; 2 lančića i 11 pari naušnica, sve od srebra finoće 925

27

133 ,34

 

 

XVI

GRUPA

VRSTA ROBE

KOM

TEŽINA U GRAMIMA

Prva

18 prstenova od žutog 14 karatnog zlata - nudi se po vrijednosti materijala - zlata

18

29,67

 

 

Druga

1 ogrlica; 6 narukvica; 14 privjesaka i 2 para naušnica, sve od žutog 14 karatnog zlata - nudi se po vrijednosti standardnog zlatnog nakita

23

71,30

Ukupno

18 prstenova; 1 ogrlica; 6 narukvica; 14 privjesaka i 2 para naušnica, sve od žutog 14 karatnog zlata

41

100 ,97

 

 

XVII

GRUPA

VRSTA ROBE

KOM

TEŽINA U GRAMIMA

Prva

17 narukvica; 14 lančića i 1 ogrlica, sve od srebra finoće 925

32

460,91

 

 

XVIII

GRUPA

VRSTA ROBE

KOM

TEŽINA U GRAMIMA

Prva

10 prstenova; 3 narukvice; 1 privjesak i 1 par naušnica, sve od žutog 14 karatnog zlata - nudi se po vrijednosti standardnog zlatnog nakita

15

59,28

 

 

XIX

GRUPA

VRSTA ROBE

KOM

TEŽINA U GRAMIMA

Prva

248 prstenova i 7 pari neispravnih naušnica od žutog 14 karatnog zlata - nudi se po vrijednosti materijala - zlata

255

298,80

Druga

40 prstenova; 46 pari naušnica; 80 privjesaka; 104,55 gr lančića i 30 narukvica, sve od žutog 14 karatnog zlata - nudi se po vrijednosti standardnog zlatnog nakita

196

545,29

Ukupno

288 prstenova; 53 pari naušnica; 80 privjesaka; 104,55 gr lančića i 30 narukvica, sve od žutog 14 karatnog zlata

451

844,09

 

 

XX

GRUPA

VRSTA ROBE

KOM

TEŽINA U GRAMIMA

Prva

Nakit od srebra finoće 925

/

2.112,32

 

 

XXI

GRUPA

VRSTA ROBE

KOM

TEŽINA U GRAMIMA

Prva

75 prstenova; 1 par neispravnih naušnica od žutog 14 karatnog zlata - nudi se po vrijednosti materijala - zlata

76

93,87

Druga

47 prstenova; 10 ogrlica; 21 lančić; 35 narukvica; 43 para naušnica i 18 privjesaka, sve od žutog 14 karatnog zlata - nudi se po vrijednosti standardnog zlatnog nakita

174

627,00

Ukupno

122 prstena; 10 ogrlica; 21 lančić; 35 narukvica; 18 privjesaka i 44 para naušnica, sve od žutog 14 karatnog zlata

250

720,87

 

 

Direktna prodaja će se održati dana 24.05.2023. godine s početkom u 12,00 sati, u prostorijama Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo, na adresi Čemaluša 2/III.

Pravo učešća na Direktnoj prodaji imaju sva registrovana lica - samostalni poduzetnici - ZLATARI. Na uvid, prije početka Direktne prodaje, potrebno je Odboru dostaviti sljedeću dokumentaciju:

-Ličnu kartu

-Rješenje nadležnog organa kojim se odobrava obavljanje obrta, odnosno obrtnicu

-Punomoć za ovlaštenog zastupnika ponuđača

Prodaja će se izvršiti po navedenim grupama nakita, odnosno skupno za sve grupe nakita.

Zainteresirana lica mogu pogledati ponuđenu imovinu, dostavljanjem Zahtjeva sa tačno naznačenim rednim brojem imovine, kao i grupom, direktno ili putem pošte na adresu Kantonalni porezni ured Sarajevo, Odsjek za prinudnu naplatu, Hasana Kikića 5, na ruke predsjednika Odbora za prodaju, sa naznakom „NE OTVARATI", najkasnije (5) dana prije datuma održavanja Direktne prodaje.

Sva zainteresovana lica koja dostave Zahtjev u navedenom roku, biti će blagovremeno kontakirana oko razgledanja predmetne imovine.

 

DIREKTNA PRODAJA IZVRŠIT ĆE SE NA SLIJEDEĆI NAČIN:

1.Ponuđači na direktnoj prodaji dužni su dostaviti pismenu ponudu u zapečaćenoj koverti, sa naznakom „NE OTVARATI - PONUDA", najkasnije 24 sata prije početka direktne prodaje na adresu Kantonalni porezni ured Sarajevo, Odsjek za prinudnu naplatu, ulica Hasana Kikića br. 5 ili na protokol.

2.Ponuđač je dužan u ponudi jasno navesti redni broj imovine, kao i grupu, za koju je zainteresiran i cijene koju nudi za tu imovinu.

3.Ponuđač ili njegov pismeno ovlašteni zastupnik dužan je biti prisutan na dan otvaranja ponuda. Ukoliko ponuđač sa najvišom ponuđenom cijenom nije prisutan, imovina se prodaje drugom ponuđaču koji ponudi najpovoljniju cijenu.

4.U slučaju da je više od jednog ponuđača dalo najbolju ponudu na direktnoj prodaji Odbor za prodaju održava aukciju između ovih najboljih ponuđača i prodaje imovinu ponuđaču koji ponudi najbolju cijenu s tim da ne prihvata ponudu nižu od ponude u zatvorenoj koverti.

5.Najniža cijena na direktnoj prodaji nije ograničena i ne podliježe obvezi polaganja depozita, pa se roba može prodati bez obzira na postignutu cijenu, ali Odbor na prijedlog Komisije za pregled, procjenu i prodaju oduzetog nakita od plemenitog metala od strane Porezne uprave FBiH - može odbiti sve ponude ukoliko se iste budu smatrale neprihvatljivim, odnosno ukoliko ne budu zadovoljavale procijenjenu/usklađenu vrijednost.

 

KONTAKT TELEFONI: +387 33 209 904 i +387 33 555 320 i web stranica www.pufbih.ba

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: