Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.09.2023. 10:45

Prodaja putničkih motornih vozila (Škoda Fabia, Citroen C-Elysee, Peugeot 301 Active, Peugeot 508, Ford Mondeo)

Izvor: Akta.ba, 15.09.2023.

Bosna i Hercegovina

Ministarstvo sigurnosti

Služba za poslove sa strancima

Broj: 18.7.3-16.4-1275/23 Datum: 13.09.2023. godine

Na osnovu Odluke o odobravanju prodaje službenih motornih vozila broj: 18.1-16.4-1275/23 od 30.08.2023. godine. Služba za poslove sa strancima, raspisuje

 

JAVNI POZIV za prodaju vozila putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda

 

I Podaci o vozilima:

LOT-1. - ŠKODA FABIA

Registarski broj:

M23-K-054

Vrsta vozila:

Putničko

Marka vozila:

Skoda

Tip/model:

5 J/Fa bia/AC-Karavan

Broj sjedišta/broj vrata:

5/5

Broj šasije:

TM BGF45.J0 A3142127

Vrsta motora:

Diesel, Euro 5

Snaga/radna zapremina:

59 KW/1.422,00 ccm

Godina proizvodnje:

2009.

Prva registracija/slijedeća

31.12.2009./25.12.2023

Dimenzije guma i tip:

165/50R14

Stanje guma:

Istrošenost 80%

Pređeno kilometara:

111.528

Opšte stanje vozila:

Ispravno

Boja vozila:

Bijela

Stanje boje:

Loše

Oprema vozila:

Serijska

Oštećenja vozila:

Manja oštećenja boje prednjeg poklopca, oštećen zadnji branik.

Početna vrijednost:

2.772,34 KM

LOT-2. - ŠKODA FABIA

Registarski broj:

M23-K-071

Vrsta vozila:

Putničko

Marka vozila:

Skoda

Tip/model:

5J/Fabia/AC-Ka ravan

Broj sjedišta/broj vrata:

5/5

Broj šasije:

TMBGF45J8A3137757

Vrsta motora:

Diesel, Euro 5

Snaga/radna zapremina:

59 KW/1.422,00 ccm

Godina proizvodnje:

2009.

Prva registracija/slijedeća

04.01.2010./21.12.2023

Dimenzije guma i tip:

Stanje guma:

Istrošenost 70%

Pređeno kilometara:

104.041

Opšte stanje vozila:

Oštećeno

Boja vozila:

Bijela

Stanje boje:

( Loše

 

Oprema vozila:

Serijska

Oštećenja vozila:

Ima oštećenja.

Početna vrijednost:

2.682,% KM

LOT-3.- ŠKODA FABIA

Registarski broj:

M23-K-070

Vrsta vozila:

Putničko

Marka vozila:

Skoda

Tip/model:

5J/Fabia/AC-Ka ravan

Broj sjedišta/broj vrata:

5/5

Broj šasije:

TMBGF45J1A3131668

Vrsta motora:

Diesel, Euro 6

Snaga/radna zapremina:

59 KW/1.422,00 ccm

Godina proizvodnje:

2009.

Prva registracija/slijedeća

04.01.2010./21.12.2023 j

Dimenzije guma i tip:

Stanje guma:

Istrošenost 70%

Pređeno kilometara:

137.251

Opšte stanje vozila:

Oštećeno

Boja vozila:

Bijela

Stanje boje:

Loše

Oprema vozila:

Serijska

Oštećenja vozila:

Ima oštećenja.

Početna vrijednost:

2.682,96 KM

LOT-4.- CITROEN C-ELVSEE

Registarski broj:

A75-0-797

Vrsta vozila:

Putničko

Marka vozila:

Citroen

Tip/model:

C-ELYSEE/D

Broj sjedišta/broj vrata:

5/4

Broj šasije:

VF7DD9HP0E.I850385

Vrsta motora:

Diesel euro 5

Snaga/radna zapremina:

68,0 KW/1.560,0 ccm

Godina proizvodnje:

2014.

Prva registracija/slijedeća

25.12.2014./19.12.2023.

Dimenzije guma i tip:

--

Stanje guma:

Istrošenost 90%

Pređeno kilometara:

186.165

Opšte stanje vozila:

U voznom stanju

Boja vozila:

Bijela

Stanje boje:

Loše

Oprema vozila:

Serijska

Oštećenja vozila:

Ima oštećenja

Početna vrijednost:

6.608,25 KM

LOT-5.- PEUGEOT 301 ACTIVE

Registarski broj:

E59-T-762

Vrsta vozila:

Putničko

Marka vozila:

Peugeot

Tip/model:

301 Active/1.6 Blue HDI

Broj sjedišta/broj vrata:

5/4

Broj šasije:

VF3 D DBH Y6G J541741

 

 

Vrsta motora:

Diesel

Snaga/radna zapremina:

73,00 KW/1.560,0 ccm

Godina proizvodnje:

2016.

Prva registracija/slijedeća

24.02.2016./23.02.2024

Dimenzije guma i tip:

Sava 205/65R16C

Stanje guma:

Istrošenost 80%

Predeno kilometara:

181.932

Opšte stanje vozila:

U voznom stanju

Boja vozila:

Bijela

Stanje boje:

Loše

Oprema vozila:

Serijska

Oštećenja vozila:

Ima oštećenja

Početna vrijednost:

8.756,58 KM

LOT-6.- PEUGEOT 508

Registarski broj:

036-K-131

Vrsta vozila:

Putničko

Marka vozila:

Peugeot

Tip/model:

508/Allure 2.0 HDI

Broj sjedišta/broj vrata:

5/4

Broj šasije:

VF381)AHWTGL025473

Vrsta motora:

Diesel Euro 6

Snaga/radna zapremina:

133,00 KW/1,997,0 ccm

Godina proizvodnje:

2016.

Prva registracija/slijedeća

07.07.2016./10.07.2024.

Dimenzije guma i tip:

Tigar 175/65R18

Stanje guma:

Istrošenost 50%

Predeno kilometara:

178.458

Opšte stanje vozila:

Dobro

Boja vozila:

Crna

Stanje boje:

Loše

Oprema vozila:

Serijska

Oštećenja vozila:

Nema oštećenja

Početna vrijednost:

14.836,61 KM

LOT-7.- FORD MONDEO

Registarski broj:

A26-M-176

Vrsta vozila:

Putničko

Marka vozila:

Ford

Tip/model:

Mondeo /BA7/ AA-Limuzina

Broj sjedišta/broj vrata:

5/4

Broj šasije:

WF0DXXWPCDHB55609

Vrsta motora:

Diesel Euro 6

Snaga/radna zapremina:

110,0 KW/1.997,0 ccm

Godina proizvodnje:

2017.

Prva registracija/slijedeća

20.06.2017./15.06.2024.

Dimenzije guma i tip:

Stanje guma:

Istrošenost 50%

Predeno kilometara:

154.200

Opšte stanje vozila:

Ispravno

 

Boja vozila:

Crna

Stanje boje:

Dobro

Oprema vozila:

Serijska

Oštećenja vozila:

Nema oštećenja

Početna vrijednost:

19.595,65 KM

 

 

II Pravo učešća

1 Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od:

LOT-1200,00 KM;             LOT-5.- 750,00 KM

LOT-2.- 200,00 KM          LOT-6.- 1.400.00 KM

LOT-3.- 200,00 KM          LOT-7- 1.800,00 KM

LOT-4.- 550,00 KM

2.Zaposleni u Službi za poslove sa strancima i članovi njihove uže porodice nemaju pravo učešća na licitaciji.

3.Depozit se uplaćuje na blagajni Službe za poslove sa strancima

 

III Pregled vozila

Svi zainteresovani potencijalni ponuđači mogu pogledati vozila dana 28.09.2023. godine na adresi ul. Draže Mihajlovića bb. Istočno Sarajevo - Lukavica (sjedište Imigracionog centra Službe) u periodu od 10 do 12 sati. Vozila se prodaju po načelu viđeno - kupljeno, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

Kontakt osobe za uvid u vozila: Maidin Karić 061/853-768 ili Armin Klinac 062/693-723.

 

IV Dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom „NE OTVARAJ - Ponuda za prodaju vozila putem licitacije - LOT-   " sa dokazom o izvršenoj uplati depozita. Ponude se dostavljaju putem pošte ili neposrednom predajom na protokol Službe za poslove sa strancima, ul. A transverzala-Michael Schumacher br. 10., 71165 Sarajevo.

Ukoliko ponuđač dostavlja ponudu za više LOT-ova, ponude za svaki LOT se pakuju u posebne koverte, koje se opet pakuju u zajedničku kovertu za jednog ponuđača odnosno u jednu kovertu se stavlja popunjen obrazac za cijenu ponude sa dokazom o uplati za taj LOT koja se opet pakuje u zajedničku kovertu. Dokumentaciju zajedničku za više LOT-ova (CIPS, LK, Rješenje o upisu u sudski registar i si.) dostaviti uz prvi LOT za koji se podnosi ponuda.

Jedan ponuđač može dostaviti ponudu za jedan ili više LOT-ova s tim da se za jedan LOT može dostaviti samo jedna ponuda. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je do 14,00 sati dana 28.09.2023. godine. Ponude se dostavljaju na propisanom obrascu koji se može preuzeti na protokolu Službe ili na web stranici Službe www.sps.gov.ba

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 28.09.2023. godine u 14.30 sati u prostorijama Službe za poslove sa strancima, Ul. A transverzala-Michael Schumacher br. 10., 71165 Sarajevo, sala za sastanke, prvi sprat, u prisustvu ponuđača koji žele prisustvovati.

 

V Sadržaj ponude

 

I. Ponuda sadrži:

a)Podatke o fizičkom licu (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresu i broj telefona, ovjerenu kopiju (Opština, sud ili notar) lične karte i kopiju CIPS prijave),

b)Podatke o pravnom licu (naziv pravnog lica, adresu i broj telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat, ime lica ovlaštenog za zastupanje u postupku licitacije, rješenje o upisu u sudski registar ne starije od tri mjeseca ovjereno od strane nadležnog organa),

c)Iznos ponude u konvertibilnim markama.

d)Broj LOT-a za koji se podnosi ponuda,

e)Dokaz o uplati depozita

2.Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca, a ukoliko je ponuđač pravno lice, ista mora biti ovjerena pečatom pravnog lica.

3.Prihvatljivom ponudom se smatra ponuda koja sadrži podatke iz tačke 1. i 2. i čiji je iznos jednak ili veći od najmanje procjenjene vrijednosti vozila.

4.Sve ponude koje pristignu posli je krajnjeg roka za dostavu ponuda, bez obzira kad su poslane neće se uzeti u razmatranje

 

VI Postupak nadmetanja

1.Javna licitacija- prodaja službenih motornih vozila je javna uz prisustvo zainteresovanih fizičkih lica i ovlaštenih predstavnika pravnih lica koja dostave ponude

2.Postupak nadmetanja odnosno licitacije počinje registracijom ponuđača koja podrazumjeva provjeru identiteta podnosioca ponude, zakonskog zastupnika ili punomoćnika

3.Predsjednik Komisije otvara prispjele ponude čiji sadržaj unosi u listu ponuđača koja sadrži: naziv ponuđača. Redni broj ponude po prispjeću, vrsta vozila ili broj LOT-a iz specifikacije, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude

4.Ponude koje ne sadrže uslove prihvatljivosti neće se razmatrati u daljem postupku prodaje

5.Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje

6.Komisija, nakon razmatranja liste ponuđača, utvrđuje najpovoljnije ponude za sva vozila o čemu usmeno obavještava prisutne ponuđače. Predsjednik Komisije proglašava pobjednika javne licitacije

7.Ukoliko se na poziv za prodaju određenog vozila odazove ili prijavi samo jedan ponuđač sa prihvatljivom ponudom, Komisija ga proglašava pobjednikom licitacije

8.Kriterij za vrednovanje ponuda je najviše ponuđena cijena za navedenom motorno vozilo odnosno LOT, a u slučaju da su prvorangirane dvije ili više ponuda identične tj. imaju u potpunosti istu ponuđenu cijenu, Komisija daje prednost ponuđaču koji je ranije predao ponudu

9.Ukoliko se na poziv za prodaju određenog vozila ne odazove ili ne prijavi ni jedan zainteresirani ponuđač, Služba će izvršiti novo raspisivanje javnog poziva za prodaju vozila, uzimajući u obzir da početna/procjenjena vrijednost prethodnog nadmetanja može biti umanjena maksimalno do 10%

 

VII Obaveze kupca

1.Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac, dužan je pristupiti zaključenju ugovora u roku od 7 dana. od dana donošenja Odluke o prodaji vozila

2.Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora.

3.Sve poreze i troškove oko prenosa vlasništva snosi kupac.

4.Prodaja se vrši po načetu „viđeno-kupljeno" bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje, a primopredaja vozila izvršit će se odmah po predočenju dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene.

5.Ako kupac odustane od kupovine (odnosno ne pristupi sklapanju ugovora ili ne uplati puni iznos ponuđene cijene), uplaćeni depozit mu se neće vratiti, a Služba za poslove sa strancima će zaključiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

6.Kupac će zajedno sa potpisnaim Ugovorom o kupoprodaji dobiti Instrukciju za plaćanje

7.Prodaja se vrši po principu „viđeno-kupljeno" što isključuje sve naknadne prigovore i reklamacije kupca upućene prodavcu po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka motornih vozila,

8.Primopredaja odnosno preuzimanje motornog/motornih vozila vrši se nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne vrijednosti na lokaciji ul. Draže Mihajiovića bb.. Istočno Sarajevo - Lukavica.

 

VIII DODATNE INFORMACIJE

1.Svim učesnicima licitacije čije ponude ne budu prihvaćene vraća se se uplaćeni depozit, a isti se isplaćuje na blagajni Službe odmah po završenoj licitaciji.

2.Pobjedniku licitacije uplaćeni depozit se vraća po izvršenom plaćanju ugovorenog iznosa za prodaju vozila, a isti se isplaćuje na blagajni Službe.

3.Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima u periodu od 10:00 do 15:00 sati, na broj telefona: 062/693-723. te putem emaila: armin.klinac@sps.gov.ba.

4.Služba za poslove sa strancima zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi prodaju motornih vozila po ovom Oglasu u bilo kojoj fazi javne licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.

 

Obrazac možete preuzeti OVDJE

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: