Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja putničkih motornih vozila Audi A4 1.9 TDI i Lada Niva 1.7 i teretnog motornog vozila - kombi Tam 80

Datum objave: 24.02.2017. 09:36 / Izvor: Glas Srpske, 24.02.2017.

JAVNO PREDUZEĆE ŠUMARSTVA "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" a.d. SOKOLAC

ŠG "GRADIŠKA" GRADIŠKA

JIB: 4400632340004

PDV: 4400632340209

 

Žiro-račun: broj: 552014000192995 Addiko bank Gradiška

Telefon: 051-813-055 E-pošta: gradiska@sumers.org

 

Broj: 01-958/17.

Datum: 22.2.2017. godine

 

Na osnovu člana 53. Statuta Javnog preduzeća šumarstva "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac i zahtjeva Šumskog gazdinstva "Gradiška" iz Gradiške broj: 01-7145/16 od 16.12.2016. godine, direktor Javnog preduzeća, dao je saglasnost članovima komisije Rješenjem broj: 01-440/17 od 24.1.2017. godine da pokrene i provede postupak prodaje motornih vozila putem licitacije u ŠG "Gradiška" Gradiška, te raspisuje

 

OGLAS

za prodaju vozila putem javnog nadmetanja

 

PREDMET PRODAJE:

LOT 1. Putničko motorno vozilo "Audi A4 1.9 TDI"

Vrsta vozila: putničko

Marka vozila: Audi

Tip vozila: A4

Boja: plava

Broj šasije: WAUZZZ8DZYA055871

Godina proizvodnje: 1999.

Snaga motora: 81 KW

Radni obim: 1896 cm3 

Stanje vozila: srednje - pokretno

Početna cijena: 5.563,00 KM

 

LOT 2. Putničko motorno vozilo "Lada Niva 1.7"

Vrsta vozila: putničko

marka vozila: Lada

Tip vozila: Niva

Boja: zelena

Broj šasije: XTA21214051784542 .

Godina proizvodnje: 2005.

Snaga motora: 59 KW

Radni obim: 1690 cm3

Stanje vozila: neispravno

Početna cijena: 1.290,00 KM

 

LOT 3. Teretno motorno vozilo - kombi "Tam 80"

Vrsta vozila: teretno

Marka vozila: Tam

Tip vozila: 80 T3F

Boja: žuta

Broj šasije: 860005924

Godina proizvodnje: 1986.

Snaga motora: 57 KW

Radni obim: 3860 cm3

Stanje vozila: neispravno

Početna cijena: 2.294,00 KM

 

Datum prodaje:

Prodaja se zakazuje za dan 7.3.2017. godine sa početkom u 9 časova u prostorijama JPŠ "Šume RS" a.d. Sokolac - Šumsko gazdinstvo "Gradiška" Gradiška, ulica Vojvode Mišića br. 10.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon broj: 051/813-055. Kontakt osoba: Lacković Dario

 

Pravo učešća:

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica, koja do početka licitacije uplate depozit u visini 10% od početne liciti- rane vrijednosti. 

Uplata se može izvršiti na žiro-račun broj: 552014000192995 Addiko bank Gradiška.

Svi zainteresovani ponuđači svoje zatvorene ponude sa naznakom "PONUDA ZA PRODAJU MOTORNIH VOZILA" treba da dostave na adresu:

JPŠ "ŠUME RS" ad. SOKOLAC

ŠG "GRADIŠKA" GRADIŠKA

Ulica Vojvode Mišića broj 10

 

KRITERIJUMI ZA OCJENU PONUDE:

- Najveća ponuđena cijena.

 

NAPOMENA: Vozila se mogu pogledati svakim radnim danom od 7 do 15 časova i to: "Audi A4" u krugu Direkcije ŠG "Gradiška" Gradiška, "Lada Niva" u krugu Šumske uprave G. Podgradci, Terensko vozilo "Tam 80" u krugu Šumske uprave Srbac

 

 

v.d. direktora

Milan Sredojević, dipl. inž. šum.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: