Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja građevinskih objekata i zemljišta u ul. Put srpskih branilaca br. 35, Banja Luka

Izvor: Glas Srpske, 02.09.2013.

NLB Razvojna banka

 

NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka, objavljuje

OGLAS

Oglašava se prodaja nekretnina, prikupljanjem pismenih ponuda. za sljedeće nekretnine:

Građevinski objekti i zemljište u ul. Put srpskih branilaca br. 35, Banja Luka i to:

• Nekretnine upisane u List nepokretnosti br. 887 KO Derviši:

- Stambeni objekat izgrađen na zemljištu označenom kao kč. br. 375-1

- Stambeni objekat izgrađen za zemljištu označenom kao kč. br. 375-2

- Poslovna zgrada u privredi spratnosti P+1, izgrađena na zemljištu označenom kao kč. br. 376/2-1

- Poslovni prostor u privredi, izgrađen na zemljištu označenom kao kč. br. 376/2-2

- Zemljište označeno kao kč. br. 374, 375, 376/1, 376/2, 376/3, 376/4, 377, površine 8629 m2

• Nekretnine upisane u List nepokretnosti br. 320 KO Derviši:

- Zemljište označeno kao kč. br. 369, 370, 371/1 i 371/2, površine 5716 m2

Vlasništvo i posjed nad nekretninama ima NLB Razvojna banka a. d. Banja Luka sa 1/1 dijela.

Nekretnine se prodaju u viđenom stanju, a iste se mogu pogledati svakim radnim danom od 9 do 12 časova, s tim da se zainteresovana lica prethodno trebaju javiti u Centralu Banke u ul. Milana Tepića br. 4 u Banjoj Luci.

Pravo dostavljanja pismenih ponuda za kupovinu predmetnih nekretnina imaju pravna i fizička lica.

Rok za dostavljanje ponuda je 7 (sedam) dana od dana objavljivanja Oglasa.

Lice čija ponuda bude prihvaćena snosi notarske troškove obrade Ugovora o kupoprodaji, te ostale troškove koji nastanu u postupku prenosa vlasništva.

Ponude se dostavljaju u koverti sa naznakom "Ponuda za kupovinu nekretnina", na adresu NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka, Milana Tepića br. 4.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 051/245-500. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: