Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja benzinske crpke na Trosci, Kreševo

Izvor: eKapija.ba, 19.09.2013.

Na temelju članka 19. Zakona o prometu nepokretnosti («Sl.list SR BiH» br.38/78), članka 3. Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju nepokretnosti («Sl.list SR BiH» br.28/79)  i Odluke OV-a Kreševo br.01-02-1160 od 10.6.2013. g. i članka 39. Statuta općine Kreševo broj:01-02-670/08 od 08.05.2008. g. Načelnik općine Kreševo raspisuje:

PREDMET PRODAJE:

1. Benzinska crpka na Trosci, Kreševu, sagrađena na zemljištu označenom kao k.p. 296 ZID, poslovna zgrada u privredi površine 23 m2 s pripadajućim zemljištem za redovitu uporabu istog k.p. broj 296 ZID u površini od 1201 m2; te k.p. 295 ZID pašnjak 3. klase u površini od 1360 m2 sve upisano u zk.ul.192 K.O.Mratinići.

POČETNA PRODAJNA CIJENA

2. Najniža cijena ispod koje se ne može prodati  iznosi 102.446,44 KM.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe. 

UVJETI PRODAJE

3.Kao uvjet za sudjelovanje na oglasu, ponuđači su dužni uplatiti kauciju u iznosu od 10% od početne vrijednosti nekretnine.

Plaćanje se vrši na  račun općine Kreševo, broj: 3060420000007903 VRSTA PRIHODA 722439.

MJESTO I VRIJEME SLOBODNE POGODBE

4. Usmena slobodna pogodba održati će se 2.10.2013.godine s početkom u 11,00 sati u zgradi općine Kreševo (u uredu načelnika).

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: