Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina na području općine Zenica - k.o. Donja Gračanica i k.o. Ričice radi izgradnje dionice Donja Gračanica - Nemila, na Koridoru Vc

Datum objave: 05.08.2020. 08:17 / Izvor: Dnevni list, 05.08.2020.

JP Autoceste FBiH

 

Na osnovu čl. 23. Zakona o eksproprijaciji („Službene novine FBiH“ broj 70/07), te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji („Službene novine FBiH“ broj 36/10, 25/12 i 34/16), a u vezi sa članom 92. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 2/98 i 48/99), JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

radi sporazumnog pribavljanja nekretnina

 

Odlukom Vlade FBiH o utvrđivanju javnog interesa V broj: 1802/2016 od 29.09.2016.god. utvrđen je javni interes za izgradnju dionice Donja Gračanica - Nemila, na Koridoru Vc.

 

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar pristupa realizaciji projekta izgradnje dionice Donja Gračanica - Nemila, poddionica Južni izlaz iz tunela Zenica - Zenica Sjever i Petlja Zenica

- Donja Gračanica na Koridoru Vc, u koju svrhu će se provesti postupak eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH („SI. Novine F BiH“ broj 70/07 i 36/10,25/12 i 34/16).

 

Pozivaju se svi vlasnici nekretnina koji se nalaze na području:

- Općine Zenica - k.o. Donja Gračanica

- Općina Zenica - k.o. Ričice

 

radi pokušaja sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva nad određenim nekretninama koje će se eksproprisati u svrhu izgradnje dionice Donja Gračanica - Nemila, na Koridoru Vc.

Svi zainteresirani vlasnici čije nekretnine se nalaze na području Općine Zenica, k.o. Donja Gračanica i k.o. Nemila, nakon objave ovog oglasa mogu doći u prostorije JP Autoceste FBiH u ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19. u Sarajevu svakim radnim danom u periodu od 08 do 16 sati.

Ukoliko se vlasnici nekretnina navedenih katastarskih općina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje sticanja prava vlasništva na nekretninama, te će se u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji pokrenuti postupak eksproprijacije pred nadležnim organom uprave.

Sve potrebne informacije povodom objavljenog oglasa mogu se dobiti u prostorijama JP Autoceste FBiH u ul. Hamdije Kreševljakovića bn 9. u Sarajevu kao i na kontakt tel. broj 033/277-919, fax 277-901, kontakt osoba Imran Čolić.

Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: