Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina za potrebe rekonstrukcije savskog odbrambenog nasipa

Datum objave: 10.06.2015. 12:25 / Izvor: Oslobođenje, 10.06.2015.

Na osnovu člana 23. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 15/12), a u vezi sa članom 92. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo objavljuje

 

JAVNI OGLAS

radi sporazumnog pribavljanja nekretnina

 

Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 1423/2014 od 22.7.2014. godine "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo je ovlaštena da u ime Federacije Bosne i Hereegovine izvrši izvlaštenje nekretnina na području općine Orašje, općine Domaljevac-Šamac i općine Odžak za potrebe rekonstrukcije savskog odbrambenog nasipa.

"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo pristupa realizaciji projekta Rekonstrukcije savskog odbrambenog nasipa u srednjoj Posavini dionica Grebnice-Bos. Samac od km 38+770 do km 42+600 u K.O. Grebnice i K.O. Tišina u općini Domaljevac-Samac, u koju svrhu će se provesti postupak eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 15/12).

Općinsko vijeće Domaljevac-Šamac je na svojoj sjednici održanoj 21.11.2014. godine donijelo Odluku o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju Savskog odbrambenog nasipa u K.O. Grebnice i K.O. Tišina, broj: 04-05-2461/14 kojom je utvrđen javni interes za rekonstrukciju savskog odbrambenog nasipa u dužini od cea 3,8 km, dionica km 38+770 - km 42+600 u K.O. Grebnice i K.O. Tišina.

Pozivaju se svi vlasnici nekretnina u K.O. Grebnice i K.O. Tišina koje se nalaze na trasi planirane rekonstrukcije radi pokušaja sporazumnog rješavanja sticanja prava vlasništva nad određenim nekretninama koje će se eksproprisati u svrhu rekonstrukcije savskog odbrambenog nasipa.

Svi zainteresovani vlasnici čije se nekretnine nalaze na području K.O. Grebnice i K.O. Tišina u općini Domaljevac-Šamac na trasi planirane rekonstrukcije nakon objave ovog oglasa potrebno je da se jave u prostorije "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo, adresa Hamdije Čemerlića br. 39 a - Sarajevo ili na tel: 033 726-426 (kontakt-osoba Almir Prljača) ili u prostorije nadležne službe katastra Općine Domaljevac-Samac ili na tel: 031 716 600 (kontakt-osoba Miroslav Lučić).

Ukoliko se vlasnici nekretnina navedenih katastarskih općina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresovani za sporazumno rješavanje stjecanja prava vlasništva na nekretninama, te će se u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji FBiH pokrenuti postupak eksproprijacije pred nadležnim organom uprave.

 

Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: