Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja poljoprivrednog zemljišta u Konjicu

Datum objave: 03.07.2015. 09:14 / Izvor: Oslobođenje, 03.07.2015.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic

NAČELNIK

 

Broj: 08-26- 993/15

Datum: 2. 7. 2015. godine

 

Na osnovu člana 102. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH, broj 52/09), Zakona o poljoprivrednom zemljištu HNK i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Ko­njic, 4/11, 6/11), načelnik Općine Konjic donosi

 

JAVNI POZIV

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

 

-    Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasniš­tvu na području općine Konjic, u katastarskoj općini Lađanica i to:

- k.č. broj 448/2, u naravi dijelom njiva 4. klase, dijelom 3. klase, zvana Rasadnica, površine 1.663 m2, sve upisano u ZK uložak 181, K.O. Lađanica, sa cijenom od 17,00 KM/m2.

-    Javni poziv se-objavljuje na osnovu pisane izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvova­nju na javnom pozivu.

-    Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH, broj 52/09).

-    Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objave.

-    Integralni tekst javnog poziva možete pogledati na službenoj intemet-stranici Općine Konjic www. konjic.ba i na oglasnoj tabli Općine Konjic. Kontakt-telefon: 036/712-236.

 

NAČELNIK

Emir Bubalo, dipl. ecc.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: